herb olkusza

ARTYKUŁ SPONSOROWANY
Szanowni Państwo, odpowiedzialne sprawowanie funkcji, którą powierzyli mi Państwo w wyborach samorządowych, związane jest z podejmowaniem konkretnych działań, mających na celu poprawę organizacji pracy jednostek podległych Burmistrzowi, w tym kosztów ich funkcjonowania. Jeszcze jako radny Rady Miejskiej dostrzegałem wątpliwości mieszkańców Gminy Olkusz, dotyczące działania Olkuskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

Pod koniec lipca, już jako Burmistrz, informowałem Państwa o wynikach audytu spółki, przeprowadzonego na mój wniosek. Wykazał on liczne zaniedbania, z konsekwencjami których OTBS sp. z o. o. mierzy się do tej pory. Roszczenia finansowe wykonawców budynku przy ul. Osieckiej znacząco nadwyrężają kondycję finansową przedsiębiorstwa, w praktyce uniemożliwiając podejmowanie kolejnych, tak potrzebnych mieszkańcom, inwestycji zwiększających ofertę mieszkaniową Gminy Olkusz. Nie jest również możliwa pomoc finansowa ze strony budżetu Gminy Olkusz, który prawdopodobnie zostanie obciążony znacznymi wydatkami na dopłatę do wody i ścieków, o czym pisałem w ubiegłym tygodniu.

Jako Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz nie mogę dopuścić, aby brak odpowiedniej jakości zarządzania spółkami i jednostkami mi podległymi narażał na koszty mieszkańców. OTBS sp. z o. o., w czasie prowadzenia budowy przy ul. Osieckiej, kierowany był przez liczny Zarząd oraz kontrolowany przez powoływaną w tym celu radę nadzorczą. Konieczność spłaty tak wysokich dodatkowych roszczeń wykonawców (ponad 1,7 mln zł) nie pozostawia jednak wątpliwości, że spółka ta nie była odpowiednio kierowana oraz nadzorowana.

W obliczu tak wysokich roszczeń oczywistym stał się również fakt, że należy uczynić wszystko, aby ograniczyć wydatki przedsiębiorstwa, poprawiając tym samym jego kondycję finansową. Niestety, w latach ubiegłych, Zarząd nie uniknął zaniedbań, przez które teraz liczymy się z koniecznością spłaty tak wysokich należności. Nie mogę dopuścić do tego, aby podobna sytuacja się powtórzyła.

Na początku tego roku zmieniłem skład rady nadzorczej spółki, która będzie systematycznie kontrolowała działania OTBSu. Wiedząc, że należy uczynić kolejny krok, zaproponowałem zmianę statutu przedsiębiorstwa, która, w mojej ocenie, poprawi jakość jego pracy.

Przede wszystkim, zmiana statutu pozwoli na to, by Zarząd spółki był jednoosobowy. Pragnę poinformować, że z dniem 31 grudnia 2015 roku pracę zakończy dotychczasowy Wiceprezes Spółki. Wielokrotnie spotykałem się z opiniami, że jest to stanowisko niepotrzebne, a jednocześnie generujące wysokie koszty związane z wynagrodzeniem. Uznałem również za niezbędne, aby skrócić kadencję zarządu z 5 lat do 3 lat. W związku z tym obecna kadencja Zarządu Spółki zostanie skrócona do końca 2016 roku. Częściej wybierany zarząd to gwarancja odpowiedniej jakości pracy.

Są to najważniejsze zmiany w statucie. Jestem przekonany, że znajdą one bezpośrednie przełożenie na jakość działania spółki. Każdy podmiot wydatkujący środki publiczne musi być odpowiednio zarządzany oraz kontrolowany. Daje to pewność racjonalnego wydatkowania środków publicznych.

Podobne interwencje podejmuję we wszystkich jednostkach mi podległych. Będę dążył do poprawy kondycji finansowej budżetu Gminy Olkusz, w tym wydatków przeznaczanych na bieżącą organizację pracy. Dzięki temu więcej pieniędzy publicznych zostanie przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb mieszkańców, a nie administrację. Będę Państwa informował na bieżąco o kolejnych działaniach.{jcomments off}

Roman Piaśnik
Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

 

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze