centrum seniora11

6 września 2012 w olkuskim Klubie „Przyjaźń” rozpoczęto realizację projektu dotyczącego aktywizacji kulturalnej osób starszych. Otwarto działalność Centrum Seniora. Głównym patronem przedsięwzięcia jest burmistrz Olkusza. Natomiast funkcję kierowniczą objęła Maria Knap. Spotkanie otworzyła Barbara Orkisz (prezes Stowarzyszenia Wszyscy dla Wszystkich) omawiając cele wspomnianego zadania publicznego. Następnie głos zabrała Olga Śladowska (koordynator projektu) przedstawiając program zajęć.

 

W działalność Centrum Seniora zaangażowana jest grupa młodych wolontariuszy będących uczniami olkuskich gimnazjów (Nr 1, Nr 2) i szkół średnich ( I LO, II LO, IV LO, Zespół Szkół Nr 4). Międzypokoleniowa współpraca niesie obustronne korzyści tj. wymiana doświadczeń, nawiązywanie nowych kontaktów, wzajemne zrozumienie i wspólna zabawa.

Projekt ma na celu zaktywizowanie osób starszych do twórczego udziału w życiu kulturalnym i społecznym środowiska. Chodzi także o zorganizowanie samopomocy w trudnych sytuacjach życiowych i służenie specjalistycznymi poradami psychologicznymi. Plan obejmuje poszerzenie wiedzy seniorów i młodzieży z zakresu: historii regionalnej turystyki, zdrowia, historii sztuki, domowej ekonomii i działań w zakresie nowych technologii. Jednym z dążeń jest skupienie pasjonatów danej dziedziny w różnym wieku. centrum seniora12

W ramach programu prowadzone będą liczne interesujące warsztaty twórcze, konkursy i wycieczki. Zorganizowano także Kącik Samopomocy i Kącik Prasowy. Udziałem w spektaklach teatralnych zajmie się Mirosława Drapacz (pedagog, polonista). Za zajęcia „Bliżej historii” odpowiedzialna będzie Barbara Orkisz. Po galeriach oprowadzi Olga Śladowska, a warsztatami Teatru Seniora 2012 pokieruje aktorka Ewa Bryk – Nowakowska.

Zajęcia ruchowe przy muzyce „60+” poprowadzi Magdalena Ciuba (rehabilitantka, instruktor fitness). Międzypokoleniowym Kołem Szachowym nawigować będzie Grzegorz Czerwiński (nauczyciel, instruktor szachowy). Ekonomii nauczy Dorota Żurek (ekonomista). Porad psychologicznych udzieli psychoterapeuta Ewelina Sitarska. Edukacją regionalną zajmie się dziennikarz, publicysta, historyk i specjalista historii regionalnej – Jacek Sypień.

Zespołowe śpiewanie proponuje Urszula Baran (nauczycielka muzyki). Na wspólne oglądanie do Dyskusyjnego Klubu Filmowego Kina Seniora zapraszają : Jarosław Nowosad (poeta, publicysta, dziennikarz) i Katarzyna Szojda (filozof, fotografik, publicysta). Klub Zdrowia i urody poprowadzą wolontariusze klasy fryzjerskiej z Zespołu Szkół Nr 4.

centrum seniora14Cyklicznie będą się odbywać spotkania pt. „Rozmowy wierszem” z udziałem olkuskich poetów: Grzegorza Ludwiczaka, Jacka Majcherkiewicza, Ireny Włodarczyk, Krystyny Dziurzyńskiej, Ewy Pogan i Anny Piątek. Wycieczki po szlaku Orlich Gniazd i Rezerwacie Pazurek zorganizuje Agnieszka Lis. A to jeszcze nie wszystko.

Poza wymienionymi wyżej w skład kadry realizującej projekt wchodzą: Barbara Sudoł (autorka książek, czasopism i zadań szaradziarskich), Beata Szymczyk – Bąchór (pedagog z I LO w Olkuszu), Agata Skibińska (pedagog z II LO w Olkuszu) i Bożena Noga (koordynator wolontariatu z Zespołu Szkół Nr 4 w Olkuszu).

Zadania realizowane będą we współpracy z miejscowymi: Galerią Sztuki Współczesnej BWA, Miejskim Ośrodkiem Kultury, Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną oraz Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji.

Środki na działalność Centrum Seniora pochodzą z konkursu grantowego Gminy Olkusz. Pozyskane zostały z Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. centrum seniora13

Działalność Klubu Przyjaźń wspierana jest przez Stowarzyszenie Wszyscy dla Wszystkich, Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu oraz olkuską Spółdzielnię Mieszkaniową.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze