glinianki remont6

Na początku listopada pisaliśmy o niekończących się pracach kanalizacyjno – drogowych na olkuskim osiedlu Glinianki. Mieszkańcy wręcz hurtowo zgłaszali do nas różnego rodzaju interwencje dotyczące realizowanej tam inwestycji. Olkuszanie mają dosyć przede wszystkim poruszania się po rozkopanym osiedlu, zrywania świeżo położonego asfaltu i braku nadzoru nad całością robót. Inwestorem prac prowadzonych w ramach unijnego projektu jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Olkuszu. Co władze „Wodociągów” mają do powiedzenia w sprawie Glinianek?

W imieniu mieszkańców tego osiedla skierowaliśmy do PWiK szereg pytań. Odpowiedzi publikujemy w oryginale, a ich ocenę pozostawiamy naszym czytelnikom.

1.Kiedy zostaną zakończone wszystkie prace na osiedlu Glinianki?
Roboty zasadnicze tj. związane z budową kanalizacji sanitarnej i przebudową sieci wodociągowej zostały zakończone, wykonawca robót zgłosił gotowości do obioru. W chwili obecnej trwa procedura odbiorowa inwestycji na osiedlu Glinianki (procedura zgłaszania wad i usterek). W trakcie odbiorów wykrywane są usterki które na bieżąco usuwa wykonawca na własny koszt.

2.Kto personalnie odpowiada za nadzór prowadzonych prac na osiedlu Glinianki?
W związku z faktem iż Projekt „Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenach gmin Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze etap I” – realizowany jest w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC, w związku z czym zasadne było zlecenie usługi pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu (który to jest związany procedurą FIDIC), usługa ta została zlecona zgodnie z zapisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W ramach przetargu nieograniczonego z licznych złożonych ofert, został wyłoniony wykonawca firma EKOCENTRUM – Wrocławski Ośrodek Usług Ekologicznych Sp. z o.o.
Z uwagi na złożoność zagadnień z wielu branż realizacja projektu wymaga nadzoru przez doświadczonych inspektorów nadzoru. Zakres rzeczowy projektu dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowy sieci wodociągowej jak również zagadnień związanych z kluczową inwestycją dotyczącą Modernizacji Oczyszczalni ścieków w Olkuszu, gdzie oprócz robót branży budowlanej realizowane są również roboty technologiczne oraz Aparatura Kontrolno-Pomiarowa.
Za nadzór prowadzonych prac na osiedlu Glinianki oraz na całym kontrakcie w ramach projektu odpowiadają Inspektorzy Nadzoru z ramienia Inżyniera Kontraktu tj. firmy EKOCENTRUM
Osoby odpowiedzialne za realizację inwestycji na osiedlu Glinianki są podane do publicznej informacji poprzez zamieszczenie na Tablicy Informacyjnej Budowy która zlokalizowana jest na terenie budowy oraz poprzez zgłoszenie do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, informacje te również dostępne są na stronie internetowej przedsiębiorstwa (http://www.pwik.olkusz.pl/jednostka-realizujaca-projekt/)

3.Kto personalnie odpowiada za odbiór robót na osiedlu Glinianki?

Komisja odbiorowa powołana przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w skład której wchodzą Inspektorzy nadzoru wszystkich branż tj. sanitarnej, drogowej, elektrycznej oraz Inżynier Rezydent a także przedstawiciele PWiK

4.Dlaczego na ul. Zielonej zdarza się, że nie ma oświetlenia?
PWiK nie realizuje prac związanych z oświetleniem w ul. Zielonej oraz nie ingerował w instalację oświetleniową

5.Dlaczego w projekcie nie została uwzględniona ul. Sienkiewicza?
ul. Sienkiewicza nie została uwzględniona w projekcie realizowanym przez PWiK z uwagi na fakt, iż w ul. Sienkiewicza istniała już kanalizacja sanitarna.

6.Dlaczego na ulicy Westerplatte położono nawierzchnię asfaltową, a następnie ją zerwano?
W trakcie odbioru komisja odbiorowa tj. Przedstawiciele PWiK oraz Inspektorzy nadzoru stwierdzili usterki m.in. na ul. Bohaterów Westerplatte dotyczące równości ułożenia nawierzchni asfaltowej (warstwy ścieralnej), w tym niewłaściwe zagłębienie włazów studni. Wykrytą usterkę wskazano wykonawcy do usunięcia, w związku z czym przystąpił on do sfrezowania nawierzchni i ponownie ją ułożył. Technologia taka została uzgodniona z Zarządcą Drogi.
W związku z faktem iż Przedsiębiorstwo w należyty sposób egzekwuje warunki umowy i wymaga od wykonawców właściwego tj. bezusterkowego wykonania inwestycji, zdarzają się sytuację gdzie na inwestycjach przy odbiorze stwierdzane są usterki, które wykonawca na własny koszt musi usunąć.
Działania PWiK podyktowane są troską o prawidłowe zrealizowanie inwestycji która na długie lata będzie służyła mieszkańcom Naszego miasta, bez konieczności ingerowania w jej stan i ponoszenia dodatkowych kosztów na jej modernizację przez wiele lat.
Każda inwestycja realizowana przez PWiK zakończona jest poprzez dokonanie stosownego odbioru przez komisje odbiorową w skład której wchodzą przedstawiciele PWiK, Wykonawcy, Inżyniera Kontraktu.
Komisja stwierdza prawidłowość wykonania prac wraz z ewentualnym wskazaniem usterek do usunięcia.
Do chwili odbioru bezusterkowego i przejęcia robót przez Zamawiającego, wykonawca odpowiada za roboty.
Przedsiębiorstwo zrealizowało już kilka inwestycji w ramach Projektu pn. Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenach gmin Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze – etap I” i odebrało je bezusterkowo, przykładem może być inwestycja na osiedlu Piaski w Olkuszu, gdzie mieszkańcy mogą cieszyć się zarówno z nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej a także z odtworzonej infrastruktury drogowej, którą PWiK nie tylko doprowadziło do stanu pierwotnego ale polepszyło jej stan.

7.Dlaczego na ul. Zielonej postanowiono wymienić sieć gazociągową już po ułożeniu pierwszej warstwy asfaltu?
Przedsiębiorstwo Wodociągów w ramach swojej inwestycji buduje sieć kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę sieci wodociągowej, wszystkie projekty zostały uzgodnione z gazownią, do żadnych nie wniesiono uwag lub też warunków dotyczących konieczności przebudowy sieci gazowej, w związku z czym Przedsiębiorstwu nie są znane informacje dotyczące wymiany sieci gazowej na przedmiotowych inwestycjach.

8.Dlaczego całość robót na Gliniankach nie jest prowadzona od początku do końca na poszczególnych ulicach, tylko na wielu jednocześnie?
Prace na osiedlu Gliniaki prowadzone były w ten sposób aby zminimalizować mieszkańcom uciążliwości, z uwagi na skomplikowany układ drogowy na osiedlu, prace były prowadzone systematyczne ulica po ulicy, również odtworzenie nawierzchni było wykonywane po kolei – tak aby mieszkańcy mieli swobodny dostęp do swoich nieruchomości – choć niejednokrotnie zdarzały się sytuacje kiedy nie dało się uniknąć komplikacji i utrudnień w komunikacji. Budowa na osiedlu Glinianki była dość trudna z uwagi na skomplikowany układ drogowy oraz gęstą zabudowę mieszkaniową, która niejednokrotnie uniemożliwiała realizację inwestycję w sposób wcześniej zakładany, trzeba było zmieniać niejednokrotnie organizację robót na taki który dla osób postronnych mógłby wydawać się chaotyczny lub nieprzemyślany, jednak zapewniamy Państwa iż wszelkie działania jakie były podejmowane miały na celu zminimalizowanie utrudnień dla mieszkańców.

9.Dlaczego inwestor, czyli PWiK, uchyla się od czytelnego wskazania wiążących terminów i podania nazwisk osób odpowiedzialnych za terminową realizację inwestycji?
Przedsiębiorstwo w żaden sposób nie uchyla się od podawania nazwisk osób odpowiedzialnych za prowadzenie inwestycji, otóż osoby te są podane do publicznej informacji poprzez zamieszczenie na Tablicy Informacyjnej Budowy, która zlokalizowana jest na terenie budowy oraz poprzez zgłoszenie do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, informacje te również dostępne są na stronie internetowej Przedsiębiorstwa (http://www.pwik.olkusz.pl/jednostka-realizujaca-projekt/)
PWiK wskazał jednoznacznie w pkt.1 na jakim etapie jest inwestycja na Gliniankach – natomiast zapisy umowne sporządzone na podstawie WARUNKÓW KONTRAKTOWYCH FIDIC – wymagają przeprowadzenie odbiorów zgodnie z zapisami kontraktu. W obecnej chwili trwa procedura odbiorowa – trwa okres ZGŁASZANIA WAD I USTEREK
Zgodnie ze zgłoszeniem budowy do nadzoru budowlanego osoby odpowiedzialne za inwestycje:
Kierownik Budowy – Mariusz Gałązka
Kierownik robót sanitarnych – Radosław Bocheński
Kierownik robót drogowych – Jan Baćmaga
Inspektor nadzoru robót drogowych – Bartosz Zieliński
Inspektor nadzoru robót sanitarnych – Tomasz Pawlik
Inżynier Kontraktu – Tomasz Gołębiowski

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
3 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
niebywałe
niebywałe
9 lat temu

czy z artykułu wynika że za bylejakość i wszystkie nieprawidłowości przy pracach powinniśmy winić firmę Ekocentrum , odpowiedzialną za nadzór nad inwestycją ?? 🙁

Obserwator_1
Obserwator_1
9 lat temu

Jak tak szacowne grono nie potrafi prawidłowo prowadzić inwestycji. Nawiasem mówiąc warto się zastanowić nad niektórymi osobami z tego grona bo o ile się nie mylę to Pan Tomasz Pawlik toż to przecież kierownik ZGK z Bolesławia ! No to jak on może dopilnować prowadzonej przez Wykonawcę roboty skoro jest zatrudniony na etacie. No chyba że etat swoja drogą a nadzór w godzinach pracy swoją… ehh nowy burmistrz musi zaprowadzić porządek w tym mieście i skończyć z tym kolesiostwem. Ciekawe tylko czy Wójt Bolesławia wie co w godzinach pracy robi jego podwładny.

Młody
Młody
9 lat temu

A ja protestuję, że muszę w cenie wody i kanalizacji płacić ogromne pensje prezesom wodociągów, kierownikom i pracownikom a do tego jeszcze inżynierowi rezydentowi i jeszcze takim osobom jak:
Kierownik Budowy
Kierownik robót sanitarnych
Kierownik robót drogowych
Inspektor nadzoru robót drogowych
Inspektor nadzoru robót sanitarnych
Inżynier Kontraktu i
firmie EKOCENTRUM – Wrocławski Ośrodek Usług Ekologicznych Sp. z o.o.

Panie Łukaszu Kmita, czy Pan uporządkuje te wszystkie nieczystości WARUNKÓW KONTRAKTOWYCH FIDIC tak żeby wylądowały w w zlewni Białej Przemszy i żeby nowi mówili językiem Olkuszan gdzie tak znaczy tak a nie znaczy nie …