Olkusz

Trwa gruntowna modernizacja ul. Nullo w Olkuszu. Mieszkańcy bacznie przyglądają się przebiegowi inwestycji. Wątpliwości wzbudziła zmiana lokalizacji przejścia dla pieszych od strony ul. Kościuszki oraz sposób prowadzenia robót. Co na to inwestor, czyli gmina Olkusz?

Przypomnijmy, że remont dotyczy 285 – metrowego odcinka ul. Nullo (od ul. Kościuszki do ul. Bylicy). W zakres prac wchodzi kompleksowa przebudowa konstrukcji jezdni oraz chodników, budowa brakującego odcinka kanalizacji deszczowej, przebudowa chodników, wyznaczenie nowych oraz usystematyzowanie istniejących miejsc parkingowych. Przedsięwzięcie zakończy wszystkie prace zaplanowane w obrębie ul. Nullo.

Przejście w innej lokalizacji

Jeszcze zimą mieszkańcy i przedsiębiorcy z z sąsiedztwa (Kościuszki 14) wystosowali apel do burmistrza, aby przejście dla pieszych, do tej pory zlokalizowane na ul. Nullo przed ul. Kościuszki, pozostało na swoim miejscu. Okazało się bowiem, ze „pasy” mają zostać przesunięte bliżej szkoły muzycznej i budynku prokuratury. Autorzy pisma argumentowali, że po zmianie lokalizacji przejścia klienci mogą omijać ich sklepy, gdy do pasów będą musieli przejść kilkadziesiąt metrów. Zwłaszcza, że 10 lat temu zlikwidowano inne przejście w okolicy tego bloku, od strony skrzyżowania ul. Kościuszki z ul. Górniczą. 

Olkuski magistrat informuje, że „(…) kwestia lokalizacji przedmiotowego przejścia dla pieszych została ponownie szczegółowo przeanalizowana. Wystąpiono również do projektanta o wyjaśnienie i zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie”.

Konkluzja jest taka: „przejście dla pieszych należy umieszczać jedynie w obszarze skrzyżowania lub poza takowym obszarem. Brak możliwości spełnienia wymogów określonych w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych, w którym ustawodawca wskazał prawidłową lokalizację przejścia dla pieszych w obszarze skrzyżowania oraz uwarunkowania terenowe skłoniły Projektanta do przesunięcia przejścia poza obszar skrzyżowania, tj. poza poszerzenie jezdni wynikające z projektowanych pasów do akumulacji pojazdów skręcających w lewo bądź w prawo z ul. Fr. Nullo do ul. T. Kościuszki, czyli w odległości około 30 mb”.

Ale po kolei. Magistrat w swojej odpowiedzi powołał się na rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, gdzie widnieje zapis: „Przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowań zaleca się lokalizować w miejscu umożliwiającym zatrzymanie pojazdów między przejściem, a krawędzią jezdni poprzecznej, tzn. w odległości nie mniejszej niż 5,00 m od tej krawędzi”.

– Ustawodawca wskazał, iż odległość przejścia od krawędzi jezdni powinna wynosić nie mniej niż 5,00 m natomiast to do obowiązków projektanta należy dokonanie indywidualnej oceny sytuacji występującej na danej drodze, analizy ruchu i struktury rodzajowej pojazdów korzystających z danej drogi i podjęcie decyzji o ewentualnym zwiększeniu odległości przejścia dla pieszych. Wlot ul. Fr. Nullo do ul. T. Kościuszki posiada wydzielone 3 pasy ruchu, pas wjazdowy na ul. Fr. Nullo oraz dwa pasy wyjazdowe z ul. Fr. Nullo do skrętu w lewo oraz w prawo. Sytuacja w terenie jest trudna, zarówno dla pieszych jak i kierujących pojazdami. Brak odsunięcia przejścia dla pieszych o wynikające z przepisów odległości (minimum 5,00 m) sprawia, że pojazdy osobowe oczekujące do skrętu w lewo bądź w prawo blokują przejście dla pieszych. Pieszy zmuszony jest do przechodzenia przed maskami pojazdów, co dodatkowo zaburza płynność ruchu pojazdów oczekujących na włączenie do ul. T. Kościuszki oraz obniża bezpieczeństwo pieszych – czytamy w odpowiedzi na apel.

Zwrócono także uwagę na niemożność przesunięcia przejścia o minimalne 5 metrów od krawędzi ul. Kościuszki z uwagi na pobliski zjazd do posesji. -Istniejące przejście próbowano przesunąć za istniejący zjazd, tj. w odległości 15 m od krawędzi jezdni ul. T. Kościuszki, na co również nie pozwalają przepisy – tym razem warunki techniczne dla dróg. Lokalizacja przejścia bezpośrednio za zjazdem mogłaby stwarzać niebezpieczeństwo dla pieszych, ponieważ występujący w terenie lewoskręt z ul. Fr. Nullo do ul. Kościuszki generuje powstawanie kolejki pojazdów oczekujących do skrętu w lewo, w związku z czym pieszy nie byłby dostatecznie widoczny dla pojazdu skręcającego w prawo z ul. T. Kościuszki do ul. Fr. Nullo, a sytuację dodatkowo pogarsza bliskość kamienicy ograniczającej widoczność pojazdów wykonujących manewr skrętu w prawo – tłumaczy urząd.

Wykopy w gotowych nawierzchniach

Niedawno trafiła do naszej redakcji kolejna interwencja dotycząca remontu ul. Nullo. Mieszkańcy poinformowali nas, że ze zdziwieniem obserwują postęp robót. – Po solidnym ułożeniu kostki brukowej na chodniku od strony północnej na kolejnych warstwach tłucznia o różnej granulacji, obserwujemy teraz totalną destrukcje wykonanych uprzednio robót. W gotowych nawierzchniach prowadzi się od nowa wykopy prowadzą tam jeszcze nowe instalacje. Pytanie: czy nie można było racjonalnie skoordynować robót, aby taka sytuacja nie miała miejsca? Kto zawinił i kto poniesie olbrzymie koszty takiej niefrasobliwości? – pytają mieszkańcy.

Jak urząd odpowiedział na opisaną sytuację? – W ulicy Nullo, w porozumieniu z wykonawcą prac, prowadzone były przygotowania infrastruktury pod budowę miejskiego monitoringu. Obecność „na miejscu” firmy, która ma potencjał do tego, by nawierzchnię jak najszybciej przywrócić do stanu pierwotnego, sprawiła, że uzasadnionym było, by to zadanie wykonać właśnie wtedy. Warto dodać, że była to dokładnie ta sama firma, która wcześniej wykonywała prace na nawierzchni, więc nie będzie żadnych wątpliwości dotyczących np. ewentualnej gwarancji. Prace w ul. Nullo, w związku z pozyskanym dofinansowaniem, przebiegają w określonym harmonogramie i dlatego ich części nie dało się wcześniej pogodzić z montażem infrastruktury. Nawierzchnia została już przywrócona do stanu pierwotnego – taką odpowiedź otrzymaliśmy od rzecznika prasowego magistratu Michała Latosa.

Prace na ul. Nullo zgodnie z harmonogramem powinny zostać zakończone w sierpniu.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze