odpady

 Gminy, w których skończyły się ostatnio dotychczasowe umowy na wywóz odpadów komunalnych, po przetargach podnoszą ceny za odbiór śmieci od mieszkańców. Dzieje się tak na terenie całego kraju, również w gminach na terenie powiatu olkuskiego. Postępowania przetargowe na wywóz odpadów komunalnych  zakończyły ostatnio gminy Trzyciąż i Bolesław. W wyniku znacznie droższych niż wcześniej ofert, w obu gminach stawki opłat za śmieci uiszczane przez mieszkańców będą wyższe.

Trzyciąż
Po rozstrzygnięciu przetargu w listopadzie 2018 r. okazało się, że kwota 740.325 zł, którą pierwotnie planowano przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia na „Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych stałych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z terenu gminy Trzyciąż” jest mniejsza od kwoty zaoferowanej przez jedyną firmę, która przystąpiła do przetargu. Oferta ZGK Bolesław opiewała bowiem na kwotę 783.936 zł. Aby pokryć koszty wywozu śmieci od mieszkańców konieczna była zatem zmiana stawki opłat od mieszkańców, które już zatwierdziła Rada Gminy Trzyciąż. Nowe stawki obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. to: 11 zł od osoby za miesięcznie za wywóz odpadów segregowanych i 15 zł za śmieci zmieszane. W gminie Trzyciąż praktycznie wszyscy mieszkańcy, z bardzo nielicznymi wyjątkami, zadeklarowali segregację odpadów.

Bolesław
Dotychczasowe stawki: 6,50 zł od osoby miesięcznie za odpady segregowane i 13 zł za śmieci zmieszane będą obowiązywały mieszkańców gminy Bolesław do końca lutego 2019 r. Od 1 marca – w związku z podwyżką cen usług przedsiębiorstwa obsługującego gminę, czyli ZGK Bolesław, który wygrał przetarg na wywóz odpadów komunalnych, odbiór śmieci będzie droższy. Mieszkańcy dbający o segregację zapłacą o 2 zł więcej, czyli 8,50 zł od osoby miesięcznie, a za śmieci niesegregowane 17 zł.

Klucze
Przez najbliższe pół roku w gminie Klucze będą obowiązywały stawki ubiegłoroczne: od kwietnia 2018 r. za odbiór śmieci segregowanych mieszkańcy płacą 8 zł, a za odpady zmieszane – 15 zł. Jak poinformowano nas w UG Klucze – trudno dziś stwierdzić, czy opłaty uiszczane przez mieszkańców gminy Klucze wzrosną w 2019 roku. Wiadomo, że obecna umowa obowiązuje do końca czerwca br. Ewentualna, bardzo prawdopodobna podwyżka, będzie efektem wyniku przetargu na nowy okres obowiązywania umowy na odbiór odpadów.

Bukowno
W Bukownie stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dyktuje uchwała nr LIII/362/2017 rady Miejskiej w z 19 grudnia 2017 r. Zgodnie jej zapisami dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy opłata wynosi 8,50 zł od osoby na miesiąc (odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny) oraz 19,50 zł od osoby na miesiąc (odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób nie selektywny). Bukowno ma podpisaną umowę z ZGK Bolesław, która obowiązuje do końca 2019 r.

Olkusz
Stawki opłat za wywóz odpadów komunalnych w gminie Olkusz od 01.01.2018 r. wynoszą tu: 9,5 zł od mieszkańca za miesiąc – w przypadku gdy odpady są zbierane w sposób selektywny i 16,50 zł – w przypadku braku segregacji śmieci. Od 1 kwietnia 2018 r. rodziny wielodzietne oraz osoby mniej zamożne, które prowadzą segregację odpadów mogą skorzystać z częściowego zwolnienia z opłaty za odbiór odpadów segregowanych. Zniżka wynosi 2,5 zł. Aktualna umowa na wywóz odpadów obowiązuje do końca września br. Obecnie przygotowywana jest dokumentacja do przetargu na następny okres.

Wolbrom
Dotychczasowe stawki, czyli 7,50 zła od osoby miesięcznie za odbiór śmieci segregowanych i 15 zł za śmieci zmieszane. W Wolbromiu wprowadzono tez zniżkę dla gospodarstw zamieszkiwanych przez większą liczbę mieszkańców, gdzie segreguje się odpady. Gdy w gospodarstwie zamieszkuje więcej niż 5 osób koszt wywozu śmieci to 5 zł od osoby na miesiąc. Gmina podpisała umowę na 3 lata, a ceny z 2016 roku będą obowiązywały do końca 2019 r.

Ostatnie podwyżki cen śmieci w gminach uzasadniane są rosnącymi kosztami odbioru odpadów przez firmy zewnętrzne. Te z kolei tłumaczą się znacznym wzrostem ilości odpadów produkowanych przez mieszkańców, wzrostem kosztów pracy, paliwa i energii, wysoką opłatą środowiskową i innymi opłatami, na przykład OC. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązuje gminy do pobrania opłat od mieszkańców na poziomie gwarantującym samofinansowanie się systemu. Tym samym ustawodawca nie dopuścił możliwości dopłat do wywozu śmieci z gospodarstw domowych z budżetu gminy. Dlatego właśnie wyższe koszty usuwania odpadów poniosą wytwórcy śmieci.

Przypominamy, że każdy mieszkaniec jest zobowiązany do uiszczania opłaty za śmieci, a w zadeklarowanej do gminy kwocie zostaną odebrane wszystkie śmieci bytowe z gospodarstwa. Nie ma zatem uzasadnienia argument, że podwyżki przyczynią się do zwiększenia liczby dzikich wysypisk, czy palenia śmieci w piecach. Te problemy niestety mają zupełnie inne przyczyny – przede wszystkim zależą od złych nawyków i bezrefleksyjnej ludzkiej mentalności… Istotną sprawą jest także rozróżnienie śmieci bytowych od innych odpadów, np. gruzu poremontowego, styropianu i odpadów niebezpiecznych, których odbiór i utylizacja odbywają się na innych zasadach.

 

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
3 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
PXT
PXT
3 lat temu

Można zrozumieć podwyżki dla tych, którzy nie mają czasu segregować, ktoś to chyba… a raczej na pewno musi zrobić, więc trzeba zapłacić.
Można zrozumieć kary nakładane na tych, którzy niechlujnie lub źle segregują (np.skórki od bananów albo odpady budowlane walą w worki z plastikiem lub szkłami). Ale obciążanie tych, którzy sumiennie współpracują w odzysku surowców wtórnych- tego nie zrozumiem.

theon
theon
3 lat temu

Tak jest ! I wydział zarządzania tymi dronami – naczelnik , 2 zastępców , z 5 urzędników no i jakiś stażysta – barista 😆

Tomek.W
Tomek.W
3 lat temu

Wysypiska śmieci i tak będą. Kosz trzeba mieć, ale jak ktoś zamówi mały czy nawet duży kosz, a w domu kilka osób a śmieci będzie dwa razy tyle to co? Połowa do kosza a połowa do lasu. Kontenery są od dawna, a śmieci w lesie nadal. Nie wiem co gorsze czy śmieci w lesie czy w piecu.
Pasuje jeszcze żeby w każda Gmina miała jednego lub więcej dronów do badania składu dymu z komina i częste kontrole popiołu z pieca.
A najważniejsze to kontrolowanie składów węgla.
Jaka jest jakość tego węgla i czy ktoś nie handluje mułem i flotem.