Organ prowadzący olkuskich szkół ponadgimnazjalnych wprowadził już ostateczne zmiany w profilach techników i zasadniczych szkół zawodowych. W związku z rozpoczęciem procedury rekrutacyjnej na rok szkolny 2014/2015 nie będzie już w tym roku szkolnym żadnych zmian polegających na wprowadzaniu do ofert tych szkół nowych zawodów. Powoli zbliża się moment, w którym uczniowie gimnazjów będą dokonywać wyboru. To oni zadecydują, które profile zostaną ostatecznie uruchomione. Oferta kształcenia zawodowego w powiecie olkuskim jest dosyć urozmaicona i warto dokładnie ją przeanalizować. Wiele profili nie zmieniło się od lat, ale jest też kilka nowości. Poniżej znajdziecie kompleksową informację dotyczącą zawodów, w jakich można się kształcić na Ziemi Olkuskiej.

Zespół Szkół Nr 1 w Olkuszu

Olkuski Mechanik proponuje kształcenie w trzech typach szkół: technikum, zasadniczej szkole zawodowej i szkole policealnej dla dorosłych. W Technikum Nr 1 można się kształcić w 11 zawodach: technik mechanik, technik elektryk, technik logistyk, technik architektury krajobrazu, technik pojazdów samochodowych, technik mechatronik, elektronik, technik ochrony środowiska, technik geodeta, technik górnictwa podziemnego, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. W Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 1 planowane jest kształcenie w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, monter mechatronik i elektryk. Z kolei w Szkole Policealnej Nr 1 dla Dorosłych zaproponowano takie zawody jak: technik górnictwa podziemnego, opiekun medyczny, opiekun w domu pomocy społecznej, opiekun osoby starszej, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekunka środowiskowa, higienistka stomatologiczna, technik masażysta, ratownik medyczny, opiekunka dziecięca i technik usług kosmetycznych.

Zespół Szkół Nr 3 w Olkuszu

W Ekonomiku kształcenie zawodowe przewidziane jest w trzech typach szkół: technikum, zasadniczej szkole zawodowej i szkole policealnej. Gimnazjaliści chcący podjąć naukę w Technikum Nr 3 mogą wybrać kształcenie w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec, technik obsługi turystycznej, technik informatyk oraz technik organizacji reklamy. W Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 3 planuje się kształcenie sprzedawców, a  w Szkole Policealnej Nr 3 techników administracji.

Zespół Szkół Nr 4 w Olkuszu

Olkuska Budowlanka przyjmować będzie uczniów do technikum i zasadniczej szkoły zawodowej. Technikum Nr 4 proponuje kształcenie w zawodach: technik budownictwa, technik renowacji elementów architektury, technik urządzeń sanitarnych, technik ochrony środowiska, technik usług fryzjerskich, technik hotelarstwa i technik drogownictwa.

W Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 4 będzie możliwe kształcenie w konkretnych zawodach i w klasach wielozawodowych. Szkoła proponuje zdobycie takicj zawodów jak: krawiec, tapicer, dekarz, murarz-tynkarz, złotnik-jubiler, kucharz, sprzedawca, piekarz, lakiernik, elektromechanik, elektromechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, wędliniarz, fryzjer, blacharz samochodowy, mechanik pojazdów samochodowych, stolarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter izolacji budowlanych, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych.

Zespół Szkół w Wolbromiu

Wolbromski ZS proponuje kształcenie w technikum oraz zasadniczej szkole zawodowej. W tym pierwszym planowane jest uruchomienie 4 klas, które kształcić będą: techników agrobiznesu, techników turystyki wiejskiej, techników inżynierii środowiska i melioracji oraz techników informatyków.

Bardziej urozmaicona oferta dotyczy Zasadniczej Szkoły Zawodowej, gdzie uczniowi będą mogli zdobywać fach również w klasach wielozawodowych: fryzjer, murarz – tynkarz, lakiernik, blacharz samochodowy, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, wędliniarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, kucharz, sprzedawca, elektryk, piekarz, stolarz, cukiernik, mechanik pojazdów samochodowych, monter sieci instalacyjnych i urządzeń sanitarnych, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej.

Zespół Szkół w Kluczach

W kluczewskim technikum planowane jest kształcenie w klasie o profilu: technik elektronik.

Zespół Szkół w Bukownie

Bukowieńska Skałka proponuje gimnazjalistom naukę w technikum oraz zasadniczej szkole zawodowej. Przyszłoroczni pierwszoklasiści mają do wyboru klasy kształcące w zawodach: technik organizacji usług gastronomicznych, technik organizacji reklamy, technik energetyk, technik hotelarstwa, technik informatyk i technik kelner. W Zasadniczej Szkole Zawodowej można wybierać między zawodami: cukiernik, kucharz, wędliniarz, piekarz, sprzedawca.

Zespół Szkół Specjalnych w Olkuszu

W Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 5 Specjalnej planowane jest kształcenie w zawodach: kucharz i pracownik pomocniczy obsługi hotelowej.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
2 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
Anna Kozierska
2 miesięcy temu

Czy w okolicy są tego typu firmy – https://elektrykwkrakowie.com.pl/pomiary-instalacji-elektrycznej-i-odgromowej/ które wykonują takie pomiary? Czy jednak jest pole do otwarcia tego typu działalności? Doświadczenia?

sara
sara
9 lat temu

Szkoły zawodowe, a zwłaszcza technika doczekały się wreszcie uznania u nas, a na zachodzie nasi fachowcy już dawno są cenieni! po szkołach zawodowych szybciej dostają pracę i dobrze opłacalną!