w trosce o zbiory

Zakończyła się druga edycja projektu pt. „Konserwacja eksponatów z Kolekcji Wikliny Władysława Wołkowskiego – kontynuacja”. W latach 2013 – 2014 Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu zrealizował dwa projekty w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe – priorytet 2 – Wspieranie działań muzealnych, w ramach którego odnowione zostały 94 dzieła Mistrza Anioła Wikliny. Projekty te kwotą ponad 50 tys. zł wsparł Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Koszt prac konserwatorskich łącznie wyniósł 77.300,00 zł (2013 r. – 30.000,00 zł, 2014 r. – 47.300,00 zł), w tym dotacja ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego stanowiła kwotę 55.000,00 zł. (2013 r. – 20.000,00zł, 20014 r. 35.000,00zł). Podczas pierwszej edycji projektu, w 2013 r., odnowiono 40 eksponatów, głównie krzeseł i foteli, m. in. komplet meblowy „Niedźwiedzie” stanowiący niegdyś wyposażenie Ambasady Polskiej w Berlinie oraz krzesło dziecinne „O”, będące repliką przedwojennego projektu dla przedszkoli. W drugiej edycji projektu renowacji poddano 54 eksponaty, a wśród nich wiklinowe portrety i pejzaże, makaty, wizerunki bóstw słowiańskich, postacie z podań ludowych oraz ołtarze historii Polski – kompozycje poświęcone Powstaniu Warszawskiemu, bitwie pod Grunwaldem oraz odsieczy wiedeńskiej.

w trosce o zbiory1

W obu edycjach projektu prace konserwatorskie przeprowadziła wybrana w drodze zapytania ofertowego Pracownia „JK-Forma. Joanna Krzywda. Konserwacja Dzieł Sztuki” z Michałowic. Prace te poprzedziły ekspertyzy oceniające stan eksponatów, a dokonane przez Panią mgr Barbarę Budziaszek, p/o Kierownika Pracowni Konserwacji i Restauracji Rzeźby Drewnianej, Polichromowanej, Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

Uroczyste otwarcie stałej ekspozycji w nowej aranżacji, z eksponatami odnowionymi podczas obu edycji, miało miejsce w dniu 06.10.2014 r. w Dworku Machnickich, w Centrum Kultury Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu. W okresie od 06.10.2014 r. do 28.11.2014 r. muzeum odwiedziło 463 osoby, które skorzystały z zajęć edukacyjnych/warsztatów prowadzonych na podstawie stworzonej w ramach projektu ścieżki edukacyjnej. Ścieżka ta opracowana została w czterech wariantach tematycznych: „Śladami mistrza Władysława Wołkowskiego”, ”Literatura: legendy i podania – inspiracje Władysława Wołkowskiego”, „Od wikliny do fotela, czyli jak wygląda proces tworzenia dzieła”, „Ołtarze historii – dziejowe inspiracje Władysława Wołkowskiego”. Uczestnicy zajęć zapoznawani byli z sylwetką Władysława Wołkowskiego, etapami jego twórczości, metodami tworzenia wiklinowych dzieł. Poprzez próby tworzenia własnych dzieł z tzw. „wikliny papierowej” rozwijali swoją wrażliwość artystyczną. Wszyscy odwiedzający muzeum otrzymali okazjonalne pinsy-butony, obejrzeli nowopowstały film pt. „Władysław Wołkowski, mistrz splotów duszy słowiańskiej”, który jest dostępny na stronie MOK Olkusz, w zakładce muzea.

Zapraszamy do zwiedzania Muzeum Twórczości Władysława Wołkowskiego w Olkuszu.

Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu – Dział Wystawienniczo-Muzealny i Promocji Miasta i Gminy Olkusz

w trosce o zbiory2

 

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze