Bukowno

Wędkarze z katowickiego okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego dwukrotnie odłowili ryby z rzek: Baba i Sztoła, które następnie przetransportowane zostały do Białej Przemszy. Ich akcja związana była z zaprzestaniem odprowadzania wód dołowych z kopalni Olkusz-Pomorzany przez ZGH Bolesław S.A.

Jak informuje Polski Związek Wędkarski, w październiku ubiegłego roku Zarząd Koła PZW w Bukownie, mając na uwadze zmiany w dopływie wody zasilającej zbiornik Leśny Dwór, przeprowadził kontrolę jakości wody wypływającej z terenu Olkusza. Aktualnie są to wody rzeki Witeradówka i wody ociekowe z terenu Olkusza. Próbki zostały przebadane pod kątem chemicznym i biologicznym. Oba badania nie wykazały przekroczonych wartości zanieczyszczeń. Te wyniki były kluczowe do utrzymania odpowiedniego poziomu wody w zbiorniku Leśny Dwór, gdyż po zatrzymaniu pompowania wód dołowych jest to jedyny dopływ do tego zbiornika.

– W listopadzie na zaproszenie Prezesa ZGH Bolesław S.A. Bogusława Ochaba odbyło się spotkanie przedstawicieli Okręgu PZW w Katowicach w siedzibie spółki, w celu wypracowania porozumienia w sprawie odłowów ryb z zagrożonych brakiem wody rzek. Prezes ZGH zadeklarował pełną współpracę obejmującą także  pokrycie wszystkich kosztów związanych z pracami przy profilaktycznym odłowie ryb wykonanymi przez wędkarzy, co zostało potwierdzone stosowną umową zawartą między zakładem i Polskim Związkiem Wędkarskim – opowiada Robert Sito, Prezes Koła PZW Bukowno.

Akcja wymagała uzyskania wcześniejszej aprobaty ze strony Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie i Katowicach oraz Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego. Powiadomiono również Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZGW w Gliwicach o konieczności wykonania odłowów bytujących tam ryb, w tym gatunków prawnie chronionych, i przeniesienia ich do rzeki Białej Przemszy i jej dopływów.

W dniach 15 i 16 grudnia 2021 r. na podstawie otrzymanych decyzji, po zawiadomieniu  wszystkich instytucji oraz Państwowej Straży Rybackiej w Krakowie i Katowicach, przystąpiono do odłowu ryb z rzek Baby i Sztoły. W realizacji zadania uczestniczyło ok. 38 osób, w tym wędkarze Kół PZW Bukowno, PZW Bolesław oraz wędkarze z Okręgów PZW Częstochowa i Kraków. Tego dnia wyłowiono łącznie ponad 360 ryb, które zostały następnie przetransportowane w specjalnym natlenianym zbiorniku nad rzekę Białą Przemszę w okolicach ujścia potoku Błędowskiego i potoku Centuria.

Jak relacjonują wędkarze, przez następne dni prowadzono obserwacje przepływów nad rzekami i oczekiwano na informację z ZGH o dalszych ograniczeniach w przepływach. W dniach od 04 do 06 stycznia 2022 r. wykonano drugą turę odłowów ryb oraz zarybiono nimi rzekę Białą Przemszę w okolicach ujścia potoku Centuria, oraz potoku Tarnówka w miejscowości Golczowice. W pracach prowadzonych na całej długości rzek Sztoła i Baba uczestniczyło 18 osób, które odłowiły łącznie ponad 200 ryb.

– Aktualnie prowadzone są obserwacje wszystkich okolicznych rzek. Szczególna kontrola dotyczy rzeki Sztoły. Woda dopływa do końca miejscowości Bukowno, potem zanika. Zobaczymy, jak stan wody będzie utrzymywał się w okresie letnim – mówi Robert Sito. – Prowadzona jest także cotygodniowa kontrola źródeł rzeki Sztoły, które biją między Żuradą na Bukownem. Źródła te sukcesywnie zwiększają ilość wypływającej wody. Z tygodnia a tydzień rzeka Sztoła niesie coraz więcej wody i wydłuża bieg o ok. 2-3m dziennie w kierunku Bukowna. Gdyby ten progres się utrzymał, to w ciągu kilku lat będzie szansa na powrót naturalnych wód rzeki Sztoły do całego jej koryta. Należy mieć nadzieję, że jak to w powiedzeniu ,,przyroda nie znosi pustki”, będziemy świadkami stopniowego odtwarzania się  naturalnych przepływów wód naszych rzek – dodaje Prezes Koła PZW Bukowno.

fot.: Okręg PZW w Katowicach

3 2 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze