Bukowno

W związku w wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z 21 styczna br. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz rekomendacjami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu wprowadzone zostają nowe ZASADY ORGANIZACJI PRACY w Urzędzie Miejskim w Bukownie.

http://umbukowno.pl/m_gl.php?action=n&id=45&szbl=2&id_poz=12769

Wprowadza się czasowo następujące zasady obsługi interesantów w Urzędzie Miejskim w Bukownie.

Wyłącza się bezpośrednią obsługę mieszkańców w Urzędzie Miejskim w Bukownie. Obiekt Urzędu Miejskiego dostępny będzie bezpośrednio jedynie dla pracowników urzędu i radnych Rady Miejskiej w Bukownie.

Wyłączona jest możliwość bezpośredniego kontaktu mieszkańców z pracownikami urzędu, z wyjątkiem spraw z zakresu dowodów osobistych lub sytuacji wymagającej przekazania lub okazania dokumentów źródłowych, co może mieć miejsce w przedsionku urzędu.

Na terenie urzędu obowiązuje interesantów nakaz zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki oraz zachowanie dystansu w bezpośrednim kontakcie z pracownikami. Nakaz ten obowiązuje również pracowników urzędu w trakcie wykonywania bezpośredniej obsługi interesantów.

Zaleca się używanie przez interesantów środków do dezynfekcji rąk po wejściu i przed opuszczeniem budynku urzędu.

W przypadku wyznaczenia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 poz. 735) oględzin, pracownicy Urzędu Miejskiego w Bukownie są zobowiązani do wykonania w/w czynności z użyciem środków ochrony, w tym maseczek i rękawiczek jednorazowych. W przypadku udziału osób trzecich, w tym stron w w/w czynności pracownicy są zobowiązani wyposażyć te osoby w maseczki i rękawiczki jednorazowe jeżeli nie dysponują wskazanymi środkami ochrony.

Osoby, które muszą skontaktować się z referatami urzędu lub organami miasta powinny kontaktować się z urzędem telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej lub za pomocą skrzynki E-PUAP.

W przypadku wniosków papierowych rekomenduje się wstrzymanie się z ich składaniem do czasu zakończenia zagrożenia epidemicznego, skorzystanie z usług operatora pocztowego (np. Poczty Polskiej) lub (wyjątkowo) pozostawienie pisma w skrzynce na korespondencję, umieszczoną przy drzwiach wejściowych do Urzędu.

W okresie, w którym budynek Urzędu Miejskiego pozostanie zamknięty dla mieszkańców będzie możliwy kontakt z Urzędem Stanu Cywilnego w Bukownie na zasadach określonych w Zarządzeniu 1481/2022 Burmistrza Miasta Bukowno z dnia 24 stycznia 2022 r.

http://umbukowno.pl/m_gl.php?action=n&id=45&szbl=2&id_poz=12770

W okresie, w którym budynek urzędu pozostanie zamknięty dla mieszkańców będzie można zapoznać się z aktami postępowań administracyjnych po wcześniejszym uzgodnieniu sposobu i terminu z pracownikiem prowadzącym postępowanie.

UM Bukowno

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze