bo małopolska

Znamy już harmonogram tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Zainteresowani zgłaszaniem swoich pomysłów mają jeszcze trochę czasu na ich dopracowanie, bowiem przyjmowanie zadań rozpocznie się 29 maja.

Na obywatelskie inicjatywy przeznaczono 8 mln złotych. Kwota ta jest podzielona na sześć subregionów: tarnowski, sądecki, podhalański, Małopolski Zachodniej, krakowskiego Obszaru Metropolitalnego z wyłączeniem Krakowa oraz miasta Kraków. Powiat olkuski wraz z chrzanowskim i oświęcimskim należy do subregionu Małopolski Zachodniej.

Przypominamy, że każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat, będzie mógł w miejscu swojego zamieszkania zgłosić tzw. zadania małe i zadania duże. Za zadanie małe zostaną uznane wszystkie inicjatywy, które dotyczyć będą projektów z danego powiatu lub miasta Kraków, a ich wartość mieści się w granicach od 50 tys. złotych do 100 tys. złotych. Zadanie duże musi obejmować swym zasięgiem co najmniej dwa powiaty położone w danym subregionie lub Krakowie a jego wartość nie może być niższa niż 100 tys. złotych i wyższa niż 400 tys. złotych.
Wzory formularzy zgłaszania zadań oraz listy poparcia są do pobrania na stronie: małopolska.pl.

Przyjmowanie wniosków rozpocznie się 29 maja, a zakończy 19 czerwca. Formularze można składać osobiście lub przesłać na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (ul. Racławicka 56, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków) lub jednej z agend zamiejscowych.

Lista wszystkich zgłoszonych pomysłów zostanie opublikowana do 14 lipca. Później komisja oceni je pod kątem formalno – prawnym. Ogłoszenie spisu zadań do głosowania oraz odrzuconych pomysłów (wraz z uzasadnieniami) nastąpi do 14 września. Głosowanie potrwa od 25 września do 14 października. W tym roku mieszkańcy będą mogli oddać tylko jeden głos, wybierając spośród wszystkich zadań małych i dużych. Autorzy złożonych wniosków na etapie ich weryfikacji będą mogli wprowadzać jeszcze poprawki. Gdyby nastąpiła konieczność zmodyfikowania danego zadania już po głosowaniu, autor projektu zostanie w ten proces zaangażowany. Wyniki głosowania będą znane do końca listopada.

Dla wszystkich zainteresowanych BO organizowane są spotkania informacyjne. W Olkuszu odbędzie się ono 25 maja o godz. 17.00 w Centrum Kultury przy ul. Szpitalnej 32.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze