bo bukowno 1

18. kwietnia rusza głosowanie na zadania w premierowej edycji Budżetu Obywatelskiego Bukowna. Mieszkańcy zgłosili 28 propozycji. Powoli dobiega końca ich weryfikacja.

Wnioski złożone do bukowieńskiego BO dotyczą całego miasta oraz sześciu okręgów. W ramach zadań okręgowych zgłoszono 21 propozycji. Na dzień dzisiejszy wiadomo, że do kolejnego etapu, czyli głosowania, przyjęto następujące wnioski: doposażenie świetlicy MOK i Biblioteki – Filie Podlesie (okręg nr 1 Podlesie), ogrodzenie kompleksu rekreacyjno-sportowego, zakup sprzętu komputerowego i audio-wizualnego dla Świetlicy Miejskiego Domu Kultury Filia Bór (okręg nr 2 Bór z Przeniem), budowa chodnika łączącego ul. Krasickiego z ul. Ks. Zelka (okręg nr 3 Centrum Południe), modernizacja monitoringu w Zespole Szkół nr 1 (klasy1-3), modernizacja monitoringu z Zespole Szkół nr 1 w Bukownie (część sportowa), modernizacja szatni basenu krytego przy Zespole Szkół nr 1 w Bukownie, wyposażenie świetlicy w Zespole Szkół nr 1 w sprzęt komputerowy (okręg nr 4 Centrum Północ), plac odpoczynku i rekreacji (okręg nr 5 Wodąca) oraz zakup sprzętu pomagającego ratować życie przez strażaków (okręg nr 6 Stare Bukowno z Przymiarkami).

Komisja weryfikuje kolejnych 9  propozycji. Chodzi o: budowę placu zabaw na terenie szkoły (okręg nr 2), wykonanie projektu oświetlenia skweru przy ul. J.Słowackiego i ul. H.Sawickiej i jego realizację, modernizację placu zabaw – wykonanie bezpiecznej nawierzchni, remont boiska przy Przedszkolu nr 4, pakiet zajęć z języka angielskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych, montaż wiaty śmietnikowej, wymianę nawierzchni na boisku przy przedszkolu, zakup i montaż piaskownicy na terenie Zespołu Szkół nr 1 w Bukownie (okręg nr 4) oraz budowę szatni dla korzystających z boiska sportowego przy ulicy E. Puza w Bukownie (okręg nr 6).

Dwa zadania zostały odrzucone: modernizacja ogrodu przedszkolnego w Miejskim Przedszkolu w Bukownie (nie dopuszcza się zgłaszania zadań wieloletnich, podzielonych na etapy) oraz wymiana okien w salce katechetycznej Kościoła Parafialnego w Borze Biskupim (zadanie nie mieści się w katalogu zadań własnych gminy).

W kategorii zadań ogólnomiejskich wpłynęło 7 propozycji. Na razie komisja pozytywnie zweryfikowała jedną z nich – wzbogacenie bazy kulturalnej MOK Bukowno (rewitalizacja amfiteatru letniego wraz z pomieszczeniem zaplecza) oraz zakup wyposażenia do filii Wodąca (TV + konsola playstation4 wraz z peryferiami). Trwa ocena kolejnych pięciu wniosków: poczujmy magię Świąt – zakup ozdób świątecznych,  pozwól strażakom pomagać! Zakup syreny alarmowej, promocja twórczości zespołu „Po Burzy” poprzez realizację profesjonalnego teledysku, Rowerowe Bukowno – rekreacja na dwóch kółkach, a także zadanie pn. „Sieć wsparcia dla dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny poprzez utworzenie punktu terapeutyczno – edukacyjnego w Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz cykl spotkań integracyjno-terapeutycznych w przestrzeni publicznej. Wniosek „Polana dobrej energii” (powstanie obszaru rekreacji i wypoczynku od końca ulicy Wiśniowej do polany obok pętli autobusowej) został odrzucony z uwagi na niewłaściwą kwalifikację zadania przez wnioskodawcę jako „zadanie ogólnomiejskie” oraz niezgodność tego projektu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Do realizacji w ramach BO przeznaczone będą te zadania, które uzyskają największą bezwzględną ważną ilość głosów. Suma ich zweryfikowanej wartości musi mieścić się w środkach przyznanych dla danego okręgu lub dla puli środków ogólnomiejskich. Jeśli po realizacji wygranych wniosków zostaną oszczędności, wówczas w danym okręgu możliwe będzie wykonanie dodatkowego zadania. Warunkiem jest, aby otrzymało ono nie mniej niż 10 proc. ważnych oddanych głosów. Zwycięskie zadania będą realizowane od czerwca do końca roku.

Aktualności na temat BO można śledzić na stronie www.bukowno.wybiera.pl

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze