Współczesny świat wymusza na szkole realizację takiego modelu kształcenia, który zapewni uczniom zdobywanie wiedzy, rozwijanie zainteresowań i ambicji nie tylko na obowiązkowych zajęciach dydaktycznych, ale także  dodatkowych. IV Liceum Ogólnokształcące wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodzieży w tym roku szkolnym zaproponowało swoim uczniom możliwość uczestniczenia w licznych warsztatach, szkoleniach i projektach.
We wrześniu bieżącego roku nauczyciele  języka angielskiego we współpracy z British Council i Cambridge University rozpoczęli zajęcia dla uczniów IV LO – a od grudnia także dla gimnazjalistów –  przygotowujące do egzaminu First Certificate in English. Działania te zostały poprzedzone warsztatami i szkoleniami dla nauczycieli i  uczniów prowadzonymi przez pracowników w/w instytucji, które rozpoczęły się już w marcu 2013 roku. Uzyskane w wyniku ukończenia kursu świadectwo FCE potwierdza kompetencje języka angielskiego i jest honorowane w Polsce i na świecie.

Nie tylko nauczyciele proponują uczniom zajęcia dodatkowe, ale również sami uczniowie wychodzą z inicjatywą zorganizowania zajęć pozalekcyjnych, czego dowodem są „Spotkania z językiem rosyjskim” dla tych wszystkich, którzy chcą poznać podstawy tego języka. Cieszy fakt, że nasza młodzież chce w ten sposób spędzać swój wolny czas.

„Szkoła Demokracji” to kolejny projekt zainicjowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej realizowany przez Samorząd Uczniowski IV Liceum. Udział w nim jest konsekwencją przystąpienia do wcześniejszego projektu „Samorządy mają głos”. Liceum Baczyńskiego zostało wyróżnione propozycją uczestnictwa w tym projekcie, jako jedna z 25 szkół spośród 600 zgłoszonych z całej Polski. Celem projektu jest wzmocnienie współpracy pomiędzy dyrekcją, nauczycielami, uczniami i rodzicami. Realizacja projektu rozpoczyna się warsztatami z mentorem, które odbędą się 18.listopada.

Szkoła dbając o edukację historyczną przystąpiła do II już edycji projektu „Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku. W 70. rocznicę rozpoczęcia Akcji „Burza” i 95. rocznicy obrony Lwowa. Walka Polaków o przynależność Kresów Wschodnich do Rzeczpospolitej w latach 1918-1922, 1939-1945”. Projekt w swoim założeniu ma zapoznać uczestników z historią Kresów Wschodnich, ze szczególnym uwzględnieniem walk, jakie toczyli Polacy na terenie Małopolski Wschodniej.

Bodźcem zachęcającym uczniów „czwórki” do zaangażowania się w tegoroczny projekt zapewne było zeszłoroczne zwycięstwo ich starszych kolegów  w I edycji i wyjazd w nagrodę na Ukrainę. Jesteśmy dumni, że udało nam się w IV LO zgromadzić liczną grupę młodzieży zainteresowaną historią Polski, o czym świadczy ich ogromne zaangażowanie w konkursy, rajdy, olimpiady i inne akcje o charakterze historycznym. Wszystkie te działania mają służyć rozbudzaniu i kształtowaniu patriotyzmu wśród naszej młodzieży. Cieszy również aktywność młodzieży w różnego rodzaju przedsięwzięciach realizowanych w IV Liceum w ramach zajęć dodatkowych.

Tekst: IV LO w Olkuszu

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze