rsm logo ok

„Kierunek – samodzielność” to nowy projekt realizowany przez Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” w Olkuszu, skierowany do 30 dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin z terenu naszego powiatu. Szereg inicjatyw zaplanowanych w ramach programu potrwa do końca tego roku.

Na projekt, którego pełna nazwa brzmi „Kierunek–samodzielność – tworzenie kompleksowych warunków optymalnego rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu szansą na integrację społeczną ”, stowarzyszenie uzyskało dofinansowanie w wysokości 76 tys. 470 złotych. Wszystko to w ramach konkursu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Program „Res Sacra Miser” uplasował na 34 miejscu na 2735 zgłoszonych wniosków, zdobywając 202 punkty na 208 możliwych do uzyskania.

Co zaplanowano w ramach projektu? Przede wszystkim szereg spotkań integracyjno-informacyjnych dla rodziców, zajęcia aktywizujące dla dzieci, grupowe spotkania terapeutyczne w Sali Doświadczania Świata, warsztaty uczące relacji rodzic –dziecko oraz spotkania dogoterapeutyczne „Cztery łapy”. Poza tym przewidziano również indywidualną terapię logopedyczną, rehabilitację i terapię integracji sensorycznej, prowadzone w Centrum Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych działającym przy stowarzyszeniu. Dodatkowo opracowana zostanie broszurka, skierowana do placówek i instytucji pracujących z małym dzieckiem, a dotycząca zaburzeń relacji i tendencji do nietypowych zachowań stereotypowych małego dziecka. Jej celem będzie wstępne wczesne rozpoznawanie zaburzeń rozwojowych, aby podjąć wczesną terapię u dzieci z podejrzeniami cech ze spektrum autyzmu.  – W ramach projektu zorganizujemy konferencję szkoleniowo-edukacyjną dla nauczycieli i rodziców dotyczącą wczesnej obserwacji diagnozy zaburzeń integracji sensorycznej. Dla rodziców zaplanowaliśmy szkolenie warsztatowe w zakresie samoorganizowania się i podnoszenia kompetencji w podejmowaniu samodzielnych inicjatyw na rzecz poprawy funkcjonowania rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym. Odbędą się także dwie imprezy integracyjne z zaangażowaniem partnerów projektu: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Integracyjnego nr 1 w Olkuszu oraz Instytutu Wspomagania Wychowania „Archezja” w Ojcowie – opowiada koordynatorka projektu Anna Skręt.

Zgodnie z założeniami, poza uczestniczącymi w programie rodzinami, do wielu działań włączą się również szkolne Kluby Wolontariuszy działające przy olkuskim Centrum Wolontariatu. – Członkowie klubów nie tylko będą oddelegowani do działań pomocowo –organizacyjnych, ale wraz z rodzicami przeprowadzą oddolne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, z włączeniem rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym. Wspólnie zaplanowane przedsięwzięcia będą okazją do budowania zaufania społecznego zaangażowanych w projekt grup. Zakładamy, że przeprowadzone działania zachęcą instytucje do poszerzenia i pogłębienia dalszej współpracy na rzecz środowisk lokalnych – dodaje Anna Skręt.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze