Reakcja na artykuł zamieszczony w „Przeglądzie Olkuskim” w dn. 15.02. (18.02.2011 – wersja drukowana) – „Więcej miejsc niż uczniów”.

Temat, zaprezentowany w artykule, wywołał wiele emocji, nie tylko wśród społeczności szkolnej, czy ludzi z nią związanych, ale i wśród mieszkańców Bukowna i okolicy. Trudno sobie bowiem wyobrazić miasto bez szkoły ponadgimnazjalnej, Szkoły, która przez lata była wizytówką Bukowna i Powiatu Olkuskiego. Sensacja, modny problem,…?

Opublikowanie takich wiadomości tuż przed rekrutacją, przed uroczystym Jubileuszem 90-lecia istnienia Szkoły na Skałce wydaje się głęboko krzywdzący dla ZS w Bukownie. Nasze pierwsze reakcje, zapewne pełne emocji (trudno w tej sytuacji oczekiwać innych), kierują się w stronę Pan redaktor. Zawsze należy pamiętać o odpowiedzialności za słowa, które się wygłasza, a tym bardziej za te, które zostaną zapisane. Komentarze zaprezentowane przez Panią redaktor wpłyną bez wątpienia na niekorzystny odbiór Szkoły przez lokalną społeczność, a tak zapewne być nie powinno. Chcielibyśmy zaprezentować nasz wizerunek i nasze racje.

Zespół Szkół w Bukownie (jako jedna z najstarszych placówek oświatowych na Ziemi Olkuskiej) przez 90 lat chlubnie wpisał się w historię regionu, kształcąc rzesze absolwentów, którzy byli i są aktywnymi kreatorami życia gospodarczego, społecznego najbliższej okolicy.  Społeczność szkolna często podejmowała się zadań, które potwierdzają zaangażowanie w życie Powiatu, np. prace przy grodzisku Stary Olkusz czy przy renowacji cmentarza prawosławnego w Olkuszu, obsługa gastronomiczna imprez środowiskowych. Zapewne te elementy są tylko istotne dla nauczycieli i uczniów Skałki, bowiem o nich często się nie pamięta, a prasa o nich nie pisze lub czyni to sporadycznie. Podobnie, jak w przypadku uczestnictwa ZS w Bukownie (jako jedynej szkoły ponadgimnazjalnej Powiatu Olkuskiego) w projekcie unijnym „Szkoły Jagiellońskie”, zdobywania certyfikatów przez Szkołę, tytułów laureatów czy finalistów przez uczniów. Dzieje się to w sytuacji, w której osiągnięcia szkół olkuskich podkreśla  się wielokrotnie.

Warto zauważyć, że atutem małej Szkoły (jaką jest teraz Skałka) jest szczególna atmosfera życzliwości, szacunku, która pozwala uczniom odczuć podmiotowe traktowanie, chroniące przed anonimowością, niedostrzeganiem problemów. Walorem ZS jest dobra baza, profesjonalizm kadry, tworzenie dogodnych warunków nauki, w tym wykorzystanie technik multimedialnych, organizacja dodatkowych zajęć, co przekłada się na najwyższy w Powiecie procent zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, jednak i o tym prasa nie pisze.

Bez wątpienia prawdziwe są informacje mówiące o preferencjach gimnazjalistów, którzy – w przeważającej liczbie – pragną kontynuować  naukę przede wszystkim  w liceach ogólnokształcących. ZS w Bukownie od kilku lat próbuje otworzyć ten typ szkoły (która funkcjonowałaby w oparciu o istniejącą bazę dydaktyczną i sportową), inicjatywa ta spotyka się z niechęcią władz samorządowych. Dodajmy, że sugerowane jest kształcenie w liceum ogólnokształcącym z klasami sportowymi lub z poszerzonym wychowaniem fizycznym, bowiem taki profil spotkał się z zainteresowaniem gimnazjalistów, poparciem władz Miasta Bukowno, a przecież na terenie całego Powiatu nie ma tego typu szkoły.

Pamiętajmy o tym, że każdą decyzję zmierzającą do likwidacji danej placówki należy przemyśleć, nie można pochopnie zamykać szkół! Być może przez nas przemawiają emocje, sentyment, troska o własne bezpieczeństwo, poczucie stabilności, ale bez wątpienia czynnik demograficzny i ekonomiczny nas nie przekonuje. Kierując się tymi czynnikami, nie można decydować się na likwidację szkół w obrębie miasta powiatowego, bowiem proces pauperyzacji społeczeństwa wielokrotnie decyduje o wybieralności placówki oświatowej w pobliżu miejsca zamieszkania, by w ten sposób wyeliminować koszty związane z dojazdem. Opłacalność prowadzenia Szkoły nie może  być rozpatrywana w kategoriach ekonomicznych, charakterystycznych do analizy efektywności funkcjonowania zakładów przemysłowych. Inwestycji w oświatę nie można porównywać z innymi, a ekonomia pieniądza nie może zagrażać funkcjonowaniu potrzebnej Szkoły, pełniącej należycie swą rolę.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze