Szanowni Mieszkańcy Powiatu Olkuskiego,

9 września br. minął rok od podjęcia uchwały w sprawie prywatyzacji Publicznego Szpitala Powiatowego w Olkuszu, przez radnych Rady Powiatu w Olkuszu wywodzących się z prawicy. Z inicjatywą podjęcia tej uchwały wystąpił  Zarząd Powiatu w Olkuszu pod przewodnictwem Starosty Olkuskiego  pana Leszka Konarskiego.  Byłem wówczas zdecydowanym przeciwnikiem takiego przekształcenia olkuskiego szpitala.

W swym otwartym liście skierowanym do Państwa w dniu 09.07.2009 r. na łamach Przeglądu Olkuskiego, a następnie Gwarka Olkuskiego swoje stanowisko uzasadniałem w następujący sposób:
Cytuję : „Walczę o publiczny szpital, gdyż jego funkcjonowanie gwarantuje nam Konstytucja RP i ustawa o zakładach opieki zdrowotnej, a przede wszystkim dlatego, że niepubliczny szpital będzie miał kontrakt z NFZ w takiej samej wysokości lub mniejszej jak publiczny i nie zostanie oddłużony przez budżet państwa, czyli kolejki do lekarzy specjalistów wcale się nie skrócą. Ponadto szpital niepubliczny będzie ponosił większe koszty swej działalności (według mnie o ok. 1,5 mln  zł rocznie) z  następujących powodów:
– musi zapłacić powiatowi za dzierżawę majątku ruchomego i nieruchomego (publiczny zakład użytkuje bezpłatnie),
– musi ponieść koszty wynagrodzeń Rady Nadzorczej (w publicznych zakładach jest Rada Społeczna),  
– musi odprowadzić do urzędu skarbowego podatek CIT  (publiczny zakład podatku nie płaci).
Niepubliczny zakład nie ma gwarancji, że może skutecznie ubiegać się o środki z Unii Europejskiej na jego modernizację i rozbudowę.
Aby pokryć te zwiększone koszty działalności, przy takim samym kontrakcie     z NFZ, oraz osiągnąć zysk, bo przecież po to powstaje spółka handlowa, szpital niepubliczny musi na kimś zaoszczędzić. Najczęściej odbywa się to kosztem pacjenta i pracownika, czyli –  w niepublicznym szpitalu będzie:
– krótszy pobyt pacjenta w szpitalu,
– mniej zlecanych badań dla pacjenta,
– mniej leków dla pacjenta,
– mniej personelu  medycznego średniego (pielęgniarek i położnych), pracowników działu higieny i nie tylko.”-  koniec cytatu.

Minęło 10 miesięcy funkcjonowania Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital w Olkuszu, utworzonego przez spółkę z o.o. Nowy Szpital w Olkuszu o kapitale założycielski 50.000 zł, w której powiat olkuski nabył tylko 30 % udziałów przez co  utracił nadzór nad nim oraz nad realizacją zadania ochrony zdrowia mieszkańców powiatu.
Moje obawy z przed roku potwierdziły się w całości. Dla porównania sytuacji finansowej szpitala publicznego i niepublicznego, podam Państwu niektóre dane dotyczące niepublicznego Nowego Szpitala w Olkuszu i podobnego, ale  publicznego  powiatowego szpitala  w sąsiednim Chrzanowie.

Kontrakt w 2010 r. z NFZ dla Nowego Szpitala w Olkuszu jest prawie 3 mln zł mniejszy niż był w 2009 r. Publiczny szpital w Chrzanowie ma kontrakt w b.r. ponad 3 mln zł większy niż w 2009 r.

Kolejki do specjalistów  w Nowym Szpitalu w Olkuszu wcale się nie skróciły.

Szpital w Olkuszu nie został oddłużony przez budżet państwa. Wszelkie zobowiązania, także wobec pracowników, pokrywa SP ZOZ w Olkuszu pozostały na bazie Ośrodka Zdrowia w Bolesławiu, którego  wynik finansowy netto za 9 miesięcy b.r.  jest ujemny i wynosi prawie 900.000 zł.

Wzrosły koszty działalności tak  niepublicznego szpitala jak i  publicznego z o z – u  ,/ w Bolesławiu / gdyż zakłady te muszą pokryć :

–   koszty dzierżawy majątku  nieruchomego i ruchomego przez Nowy Szpital Olkuszu w wysokości 1 mln zł rocznie. Szpital w Chrzanowie tych kosztów nie ma,

–   koszty funkcjonowania rady nadzorczej spółki Nowy Szpital w Olkuszu. W szpitalu w Chrzanowie jest rada społeczna,

–   koszty wynagrodzenia rozbudowanego zarządu, / w SPZOZ w Olkuszu na bazie Bolesławia jest : dyrektor, Z- ca dyrektora ds. lecznictwa, główny księgowy, w NZOZ Nowy Szpital w Olkuszu jest : prezes – dyrektor,  I  z- ca dyrektora, z- ca dyrektora ds. lecznictwa, z- ca dyrektora ds. operacyjnych ,doradca, główna księgowa /. W szpitalu w Chrzanowie jest dyrektor ,naczelny lekarz,  zastępca dyrektora i główna księgowa. W Nowym Szpitalu w Olkuszu, I zastępcy dyrektora i zastępcy ds. operacyjnych zmieniali się od początku b.r. roku  już trzy razy –  średnio co trzy miesiące,

–   koszty umów w zakresie konsultacji, doradztwa ze spółkami w Szczecinie , ale nie procedur medycznych, tylko  strategii i zarządzania w Nowym Szpitalu w Olkuszu. / za 3 miesiące b.r. była to kwota 293.968 zł., za rok da to kwotę prawie 1.200.000 zł./ Szpital w Chrzanowie tak ogromnych kosztów doradztwa i konsultacji  nie ma, bo  dyrektor naczelny –  prawdziwy menadżer,  pełni tą funkcję od 1994 r.,

–   koszty reprezentacyjne, delegacji służbowych, hoteli, przejazdów i przelotów samolotem  do Olkusza członków kierownictwa Nowego Szpitala i rady nadzorczej spółki ze Szczecina, Poznania, Lublina, Świdwina . Wzrost tych kosztów w stosunku do kosztów w SPZOZ  jest ogromny,

Nowy Szpital w Olkuszu w 2010 r. nie otrzymał żadnych środków z Unii Europejskiej na  doposażenie w sprzęt, modernizację i jego rozbudowę. Publiczny szpital w Chrzanowie w 2010 r. otrzymał z UE ok. 7 mln zł  na jego doposażenie.

Co do ilości badań i czasu pobytu pacjentów w Nowym Szpitalu w Olkuszu nie będę się wypowiadał.

W 2009 r. w szpitalu publicznym w Olkuszu, na zakup  leków i tlenu medycznego dla leczonych pacjentów, wydano kwotę  2.590.519 zł. W Nowym Szpitalu, zaplanowano na zakup leków  na cały 2010 r. kwotę 1.193.640 zł.  i wprowadzono  limity leków  na poszczególnych oddziałach.

W 2009 r. w ZOZ w Olkuszu było zatrudnionych ok. 770  pracowników. W 2010 r. w Nowym Szpitalu  jest zatrudnionych ok. 650 pracowników. Oprócz pracowników administracji i obsługi, redukcja zatrudnienia objęła także  średni personel medyczny i pracowników działu higieny co ma ujemny wpływ na opiekę nad pacjentami.

Gdy porównamy wielkość środków finansowych w 2010 r. na działalność medyczną, inwestycje i zakupy w Nowym Szpitalu w Olkuszu i w szpitalu publicznym w Chrzanowie,  okazuje się, że szpital w Chrzanowie w b.r. na tę działalność ma ok. 15,5 mln zł więcej niż Nowy Szpital w Olkuszu.

Szanowni Państwo.  
Czy moralne i gospodarne    jest zaproponowanie przez Zarząd Powiatu w Olkuszu i przyjęcie przez radnych uchwały umożliwiającej zarabianie na ochronie zdrowia przez obcą spółkę, kosztem pacjentów i pracowników, czyli kosztem mieszkańców naszego powiatu, którzy wybrali tych radnych?  
Uważam, że prawicowi radni, rządzący obecnie w naszym powiecie w większości  wywodzący się z ruchu solidarnościowego, nawet nie powinni pomyśleć o takiej możliwości, a nie proponować i realizować takie rozwiązanie mimo sprzeciwu radnych lewicy, protestu prawie dwóch tysięcy mieszkańców powiatu olkuskiego i sprzeciwu niemal wszystkich pracowników szpitala  wyrażonego w zakładowym referendum.
Każdy radny na pierwszej sesji składał ślubowanie, w którym zobowiązywał się między innymi: … „czynić wszystko dla pomyślności wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej”. Złożone ślubowanie zobowiązuje!
Ja swoich przyrzeczeń dochowuję – dlatego walczę, o  przywrócenie  pełnego nadzoru samorządu powiatowego nad olkuskim szpitalem, a równocześnie nad ochroną zdrowia naszych mieszkańców.

Z wyrazami szacunku
Jan Orkisz
Radny Rady Powiatu w Olkuszu UP

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze