edukacja

Na ostatnim posiedzeniu Rady Powiatu podjęto uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji pilotażowego projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Brzmi ciekawie, mimo że ostatnio chmur mamy pod dostatkiem. Idąc za uchwałą trafiamy do IV Liceum Ogólnokształcącego, w którym już od przyszłego roku ma rozpocząć się wdrażanie projektu, jako elementu budowy informatycznego systemu współpracy małopolskich szkół ponadgimnazjalnych i wyższych.

 

Całkowitą wartość projektu szacuje się na 135 mln zł, z czego na pojedynczą placówkę przewiduje się wydatki w wysokości do 170 tys. zł. 15% (czyli ok. 25,5 tys. zł) miałoby być wkładem własnym. „Małopolska Chmura Edukacyjna” zakłada budowę tzw. systemu informatycznego, czyli zaopatrzenia szkół w dostęp do sieci bezprzewodowych, systemów wideokonferencyjnych i współpracy zdalnej, tablic multimedialnych oraz mobilnych pracowni. – Co tu dużo mówić, to wielkie wyróżnienie i zarazem szansa dla naszej szkoły. Cieszymy się z nominacji do programu tym bardziej, że to uczelnie wyższe wybierały sobie partnerów do współpracy – mówi dyrektor olkuskiej „Czwórki”, Piotr Grojec. We wdrażaniu pilotażowego projektu jak na razie udział weźmie 21 szkół, z czego 11 stanowią placówki licealne. IV LO znalazło się na programowej liście, jako jedyny reprezentant powiatu olkuskiego.

Głównym założeniem przedmiotowego projektu jest stworzenie ram współpracy szkół wyższych ze szkołami ponadgimnazjalnymi dla rozbudzenia zainteresowań małopolskiej młodzieży kierunkami kształcenia zgodnymi z inteligentną specjalizacją regionu. W efekcie, planowane jest powstanie innowacyjnego środowiska wspierającego proces edukacji, poprzez rozwijanie kreatywności, zdolności i umiejętności uczniów, przy wsparciu wiodących uczelni. Podejmowane działania, będą miały wpływ na zwiększenie świadomości wyboru kierunku studiów oraz rozwijanie współpracy uczelni wyższych z uczniami szczególnie uzdolnionymi. Szacuje się jednak, że w latach 2015-2020 program ten trafi do niemal wszystkich szkół ponadgimnazjalnych w województwie. Zanim jednak do przeszło 200 placówek dotrze „Małopolska Chmura Edukacyjna”, z różnych dogodności będą mogli cieszyć się wybrani. – W naszej szkole będziemy poszerzali wiedzę w dwóch obszarach tematycznych – fizyki oraz żywności i środowiska. Pierwszy polegać ma na naszej współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą, a drugi na podobnych warunkach z Uniwersytetem Rolniczym – przyznaje Piotr Grojec. „MChE” swoim zasięgiem obejmuje dziesięć obszarów. Oprócz fizyki oraz żywności i środowiska, a więc zakresu wiedzy jaki trafi do „Czwórki”, program przewiduje innowacyjne nauczanie z tematów matematyki, biologii, chemii, informatyki, budownictwa, przedsiębiorczości, społeczeństwa obywatelskiego i języków obcych. Realizacją tych obszarów ma zająć się sześć uczelni: AGH (Lider projektu), Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Pedagogiczny oraz Uniwersytet Rolniczy.

Biorąc pod uwagę zakres naszej współpracy w ramach całego projektu, innowacyjny system nauczania skierujemy do klas, w których zajęcia z biologii i fizyki prowadzimy w zakresie rozszerzonym – zaznacza Renata Marzec, zastępca dyrektora IV LO. Jeśli już został poruszony temat fizyki, to olkuska „Czwórka” może również pochwalić się udziałem w kolejnej innowacji pedagogicznej pod nazwą „Wirtualna Fizyka – Wiedza Prawdziwa”. Ten program też jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, tyle że w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Pomysł skierowany do szkół ponadgimnazjalnych poddała Politechnika Koszalińska, w którym uczelnia zaproponowała innowacyjny program nauczania z wykorzystaniem edukacyjnych gier wideo: 118 filmów interaktywnych (gier wideo), 30 filmów nakręconych kamerą szybkościową, 10 filmów zrealizowanych w konwencji ciekawostek oraz 100 gier zrealizowanych w konwencji flash. Dzięki temu programowi, uczniowie właściwie przez 24 godziny na dobę będą mieli okazję do utrwalania omawianego na lekcjach materiału. – Jesteśmy też w trakcie trzeciej edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Projekt z klasą”, w ramach którego uczniowie mają  przygotować pracę odnoszącą się do odnawialnych źródeł energii – dodaje Piotr Grojec.

Reasumując, Samorząd Województwa Małopolskiego podjął działanie mające na celu wzmocnienie pozycji Małopolski jako Regionu Wiedzy, poprzez tworzenie korzystnych warunków w zakresie rozwoju kapitału intelektualnego w twórczym i innowacyjnym środowisku, wspierając edukację młodych ludzi oraz wdrażając mechanizmy odkrywania i kształtowania talentów. „Małopolska Chmura Edukacyjna” i powiązane z nią projekty, mają za zadanie odnaleźć te talenty, których w Olkuszu nigdy nie brakowało.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze