Gmina Trzyciąż

Podczas XLII sesji Rada Gminy Trzyciąż jednomyślnie zdecydowała o nadaniu nazw ulic w kolejnym sołectwie – tym razem jest to Sucha. Podobnie jak wcześniej w Jangrocie i Trzyciążu, mieszkańcy tej miejscowości będą musieli powiadomić o zmianie adresu różne instytucje, a także wymienić niektóre dokumenty, ale za to pod wskazany adres łatwiej będzie trafić służbom ratunkowym i kurierom.

Zgodnie z podjętą 14 lipca 2021 r. uchwałą Rady Gminy Trzyciąż 18 bezimiennych dotąd dróg na terenie sołectwa Sucha otrzymało nazwy: Skalska, Długa, Leśna, Łowiecka, Spacerowa, Podgórska, Górska, Wesoła, Zielona, Słoneczna, Stawowa, Szkolna, Spokojna, Topolowa, Polna, Marglówka, Brzegowa, Piaskowa.

Priorytetem władz gminy podczas wprowadzania zmian w adresach jest jak najmniejsza uciążliwość procesu dla mieszkańców, stąd wiele czynności informacyjnych, które obowiązują po zmianach zostanie dokonana z urzędu, niemniej jednak część obowiązków administracyjnych i informacyjnych mieszkańcy będą musieli wykonać we własnym zakresie.

Z obowiązujących przepisów wynika, że zmiana administracyjna adresu zameldowania nie powoduje konieczności wymiany dowodu osobistego ani starego prawa jazdy, w którym jeszcze zamieszczano adres (w nowych dokumentach adresu nie ma).

Wójt Roman Żelazny poinformował, że – podobnie, jak to było już wcześniej w Trzyciążu i Jangrocie – w związku z wprowadzeniem nazw ulic oraz zmianą numeracji porządkowej nieruchomości na terenie miejscowości Sucha „z urzędu” zostaną dokonane zmiany w:

– systemie meldunkowym

– miejscowym systemie rozliczeniowo-podatkowym (np. podatki od nieruchomości, śmieci na terenie gminy Trzyciąż). UWAGA – właściciele nieruchomości położonych na terenie innych gmin zobowiązani są poinformować tamtejsze organa podatkowe o zmianie adresu we własnym zakresie.

– zasobach adresowych lokalnego dostawcy wody, czyli Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Trzyciążu oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzyciążu.

Ponadto Urząd Gminy Trzyciąż przekaże zestawienie nowych adresów do Urzędu Statystycznego, prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Olkuszu Ewidencji Gruntów i Budynków, a także wprowadzi je do systemu, z którego korzysta np. nawigacja satelitarna. Powiadomi też służby ratunkowe i Policję oraz wyśle ogólne powiadomienie o wprowadzeniu nazw ulic do Urzędu Pocztowego w Wolbromiu.

Ważna informacja dla mieszkańców: zmiany będą obowiązywały dopiero po otrzymaniu oficjalnej informacji z Urzędu Gminy Trzyciąż o przyznaniu nowego adresu i dopiero wtedy mieszkańcy Suchej we własnym zakresie zobowiązani będą do:

– Wymiany dowodów rejestracyjnych pojazdów (władze gminy wzorem wcześniej prowadzonych procedur zmian adresów zwrócą się do Rady Powiatu Olkuskiego z wnioskiem o zmniejszenie opłaty za wymianę tych dokumentów).

– Umieszczenia w widocznym miejscu na nieruchomościach zabudowanych tabliczki z nowym numerem porządkowym,

– Złożenia informacji o zmianie adresu:

we właściwym Urzędzie Skarbowym (druk ZAP-3), w powiatowym oddziale ARMIR, w KRUS, w zakładzie pracy, osoby pobierające emeryturę lub rentę w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych powinny złożyć informację o zmianie adresu na druku ZUS-ER-WZD-1,

Należy też powiadomić o zmianie adresu wszystkie instytucje, z którymi mieszkańcy mają podpisane różne umowy, np.: operatora telefonii stacjonarnej bądź komórkowej, bank, dostawców energii – elektrycznej, gazowej, dostawcę Internetu i inne.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą na terenie Suchej zobowiązane są do dokonania zmiany wpisu w CEiDG (bezpłatnie), a osoby prawne powinny dokonać zmian w KRS.

Chociaż przyjęta przez Radę Gminy Trzyciąż uchwała o zmianie ulic wejdzie w życie oficjalnie za kilka dni – po ogłoszeniu jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, to w praktyce przez jakiś czas w Suchej będzie obowiązywała równocześnie nowa i stara numeracja. Nawet Urząd Gminy w Trzyciążu nie jest bowiem w stanie dokonać zmian w rejestrach automatycznie, a „ręczne” zmiany muszą potrwać, zwłaszcza, że urząd jednocześnie będzie obsługiwał na bieżąco inne sprawy.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze