umig-logo

Artykuł sponsorowany
Burmistrz Miasta i Gminy w Olkuszu
 przedstawia kolejną część bilansu otwarcia na podstawie wyciągu ze sprawozdania audytowego: Ocena funkcjonowania prowadzenia spraw kadrowo – płacowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu oraz umów cywilno-prawnych zawartych w 2014 r.

 

 

Umowy cywilno-prawne zawarte w 2014 roku, zwane dalej umowami

Przeprowadzono analizę zawartych w 2014 roku umów, finansowanych z budżetu Miasta i Gminy Olkusz – pod względem:

 1. celowości zawierania umów (zleceń, o dzieło i umów nienazwanych) z punktu widzenia zakresu działania komórki organizacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, z uwzględnieniem zakresu obowiązków służbowych pracowników oraz zasad zawierania i ewidencjonowania umów,
 2. przestrzegania zasad zawierania umów, określonych w przepisach ustawy – Prawo zamówień publicznych, a także w wewnętrznych uregulowaniach jednostki Urząd Miasta  i Gminy w Olkuszu.

Do przepisów wewnętrznych regulujących zasady zawierania umów należą:

 • Zarządzenie Nr 0050.2662.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz z dnia 16.04.2014r. w sprawie określenia zasad sporządzania umów zawieranych przez Gminę Olkusz oraz prowadzenia ich rejestru (ze zmianami),
 • Zarządzenie nr 0050.922.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz z dnia 07.03.2012r. w sprawie instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów wraz z późniejszymi zmianami, które określa:
   1. wymóg sprawdzenia umowy pod względem prawnym i finansowym,
   2. kto i w jaki sposób potwierdza wykonanie pracy oraz zgodność poniesionego wydatku z planem finansowym Urzędu.

Procedury wewnętrzne dot. zawierania umów nie przewidują weryfikacji zasadności zlecania prac w ramach umów zlecenia i umów o dzieło poprzez oświadczenie wnioskodawcy zamówienia (Naczelnika danego Wydziału), że przedmiot zamówienia nie wchodzi w zakres obowiązków służbowych osób etatowo zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu. Procedury nie określają również prawidłowości odbioru zadań oraz ewentualnego sposobu wykorzystania efektów umów.

Ustalono, że w okresie objętym audytem zawarto 112 umów na kwotę 478.575,36 zł; w tym 47 umów na kwotę 167.878,24 zł z byłymi i obecnymi pracownikami Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu.

Od maja 2014r. w Biuletynie Informacji Publicznej publikowany jest rejestr wszystkich umów zawieranych przez Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu.

Analizie poddano umowy o najwyższej wartości umownej:

1. Umowa nr OA.272.467.2014.FR z dnia 01.08.2014r. z P. dr Sławomirem Owczarczykiem prowadzącym Kancelarię Doradztwa Podatkowego w Katowicach, której przedmiotem jest świadczenie usług doradztwa podatkowego w zakresie podatku VAT na kwotę 72.570,00 zł brutto.
W wyniku działań doradcy podatkowego uzyskano dochody z tytułu zwrotu podatku VAT w wysokości 354.686,00 zł. Wydatki poniesione na doradztwo w 2014r. wyniosły – 53.79,12 zł.

2. Umowa nr OA.272.1.2014.KA z dnia 02.01.2014 zawarta z Panią Joanną Domańską reprezentującą firmę DOM Architektura i Urbanistyka Joanna Domańska, na koordynowanie prac Zespołu Projektowego przy Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu w okresie od 02.01.2014 do 30.06.2014 za kwotę 16.545,96 zł.

3. Umowa OA.272.427.2014.KA z dnia 30.06.2014 z Panią Joanną Domańską reprezentującą firmę DOM Architektura i Urbanistyka Joanna Domańska, na koordynowanie prac Zespołu Projektowego przy Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu w okresie od 01.07.2014 do 20.12.2014 za kwotę 16.545,96 zł.

W sumie obydwie umowy zawarte zostały na okres od 01.01.2014 do 20.12.2014 r. na kwotę: 33.091,92 zł.
Do zadań Wykonawcy w/wym. umowy należało pełnienie funkcji Kierownika i Głównego Projektanta; przygotowanie projektów uchwał wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; sporządzanie dokumentacji finansowo-prawnej dla opracowań planistycznych.
Podstawą rozliczenia finansowego umowy były miesięczne faktury. W umowie nie podano żadnych kryteriów rzeczowych rozliczenia umowy.

4. Umowa na obsługę technologiczną fontanny zlokalizowanej na płycie Rynku.
Umowy zawarte z osobą fizyczną nie będącą pracownikiem Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, w okresach:

 • od 01.01.2014 do 30.04.2014 z wynagrodzeniem miesięcznym 500 zł,
 • od 01.05.2014 do 31.10.2014 z wynagrodzeniem miesięcznym 1.500 zł,
 • od 01.11.2014 do 30.04.2015 z wynagrodzeniem miesięcznym 500 zł.

oraz umowy zawarte z dwoma pracownikami Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu (Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Wydziału Administracyjnego i Zamówień Publicznych) z wynagrodzeniem miesięcznym dla każdego z nich po 500 zł + składki na ubezpieczenia społeczne w okresach jak wyżej.
Łączny koszt obsługi technologicznej fontanny za 2014 rok wyniósł 25.573 zł

5. Umowy – zlecenia zawarte w celu obsługi Gminnego Punktu Wsparcia Osób i Rodzin na pełnienie dyżurów (usługa doradztwa) w Gminnym Punkcie Wsparcia Osób i Rodzin w Olkuszu przy ul. Szpitalnej, których przedmiotem było: udzielanie pomocy i wsparcia w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, motywacji do podjęcia leczenia odwykowego, motywacji do podjęcia działań mających na celu przeciwdziałanie przemocy, pomocy prawnej – na łączną kwotę ok. 105.000,00 zł (zawarto 16 umów ze specjalistami: psycholog, prawnik, pedagog, policjant, kurator sądowy, radca prawny).
Kierownik Biura Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom złożyła w dniu 12.01.2015r. pismo wyjaśniające działanie Gminnego Punktu Wsparcia Osób i Rodzin.

Prowadzenie Gminnego Punktu Wsparcia Osób i Rodzin wynika z Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVIII/419/2013 z dnia 36.11.2013r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Olkusz na rok 2014.

6. Umowy na doręczenie decyzji ustalającej wymiar podatków na terenie Miasta i Gminy Olkusz, na które wydatkowano kwotę w łącznej wysokości 63.836,50 zł, w tym kwota 53.466,50 zł dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu (Wydziału Podatków i Opłat) oraz kwota 10.380,00 zł dla sołtysów.
Za dostarczenie jednego listu:

 • 3,42 zł (umowy z pracownikami Urzędu),
 • 3,50 zł (umowy z sołtysami).

Podsumowanie

 1. Wszystkie umowy poddane audytowi (112 umów) zawierają elementy wymagane przepisami obowiązującego prawa.
 2. Wydatki poniesione przez Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, w wyniku zawartych umów zaklasyfikowano prawidłowo; faktury zawierają wymagane podpisy i zostały zatwierdzone do wypłaty przez byłego kierownika w/wym.Urzędu – Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz Dariusza Rzepkę.
 3. Wykazane w ustaleniach wydatki poniesione na: wynagrodzenia pracowników w zakresie dodatków specjalnych oraz część wydatków wynikających z umów cywilno-prawnych, można uznać za gospodarowanie środkami publicznymi w sposób mało oszczędny i niecelowy. 

Powyższa informacja stanowi część bilansu otwarcia. Kolejna część informacji na temat stanu finansowego Gminy Olkusz będzie podana do publicznej informacji po zakończeniu prac audytowych.

 

Roman Piaśnik
Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
38 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
szetanka
szetanka
9 lat temu

[quote name=”olkuszaninnn”]Należy postawić na młodych, ambitnych to oni są przyszłością, ludzi z pasją do pracy z głową pełną pomysłów, rzetelnych!!! IM SIĘ CHCE[/quote]

pewnie masz na myśli siebie? 😀

olkuszaninnn
olkuszaninnn
9 lat temu

Należy postawić na młodych, ambitnych to oni są przyszłością, ludzi z pasją do pracy z głową pełną pomysłów, rzetelnych!!! IM SIĘ CHCE

audytor
audytor
9 lat temu

ten tzw. audyt to tylko przepisanie danych z rejestru umów-(publikowanego już od jakiegoś czasu). ja się tylko zastanawiam jaką „część wydatków wynikających z umów cywilno-prawnych ” miała na myśli pisząca to osoba. Może to chodzi o tysiące a może tylko o parę złotych i przysłowiową burzę w szklance wody. Mizerna ta praca a raczej „wypociny”. pozdrowienia dla autora 😀

Ala
Ala
9 lat temu

kto to pisał?

Zagadka.
Zagadka.
9 lat temu

Co ile lat luty ma 5 niedziel?

Olkusz-anka
Olkusz-anka
9 lat temu

Patrząc na komentarze, mam wrażenie, że wielu Olkuszan (podobnie jak mnie) zaczynają już nużyć kolejne sprawozdania o funkcjonowaniu urzędu. Nie twierdzę, że to źle, że Burmistrz chce podzielić się z mieszkańcami wynikiem kontroli, jednak nie róbmy z tego telenoweli, a w tym kierunku to właśnie zmierza. Mieszkańcy Olkusza czekają na konkretne działania, inwestycje, projekty – po tym będziemy oceniać pracę nowego burmistrza. Mam nadzieję, że burmistrz nie będzie szedł w tym samym kierunku co niegdyś pan radny z pisu którego wszyscy znamy, a który teraz siedzi w starostwie – taniego populizmu, zamiast konkretnych działań.

Co do dyrekcji MOK – jedynie tutaj przydałby się faktycznie jeszcze audyt, znam wielu młodych ludzi którzy zostali w bardzo nieprzyjemny sposób „zbyci” przez panią dyrektor, chociaż mieli świeże i ciekawe pomysły (w przeciwieństwie do dyrektorów MOSIRU czy BWA, którzy młodym artystom, sportowcom i społeczniakom często chętnie pomagają).

Radek
Radek
9 lat temu

Pan Burmistrz gospodarowanie środkami publicznymi uważa za mało oszczędne i niecelowe, ale sobie przyznał jednak najwyższą możliwą podstawę pensji 6 tys., a mógł 4 tys. Potem dodatki funkcyjne też są naliczane procentowo od 6 tys., czyli miesięcznie mógłby zarabiać o ok. 3-4 tys. mniej niż teraz. Czy to nie jest mało oszczędne i niecelowe? Jak dla mnie to nie świadczy o nim dobrze i wskazuje na to, że ten cały audyt w Przeglądzie to popisówka.

Adam A.
Adam A.
9 lat temu

Jeśli już tak przyglądamy się wszystkiemu to przyjrzałbym się miłościwie nam panującej Pani Dyrektor MOKu, która jest nie do ruszenia przez wiele kadencji a nic nie robi. Co więcej jeszcze jakby tylko marnowała te pieniądze które ma do dyspozycji, ale już wielokrotnie olkuscy artyści skarżyli się, że częściej kładzie im kłody pod nogi niż pomaga… Może jakiś konkurs? I wybór osoby na podstawie kwalifikacji?

TakiMarek
TakiMarek
9 lat temu

[quote name=”Ala”]Szacunek Panie Piaśnik za dotrzymanie słowa, i że nie ulega Pan naciskom. Proszę robić swoje i nie przejmować się negatywnymi komentarzami. Zapewne piszą je ludzie, którzy nie są zadowoleni z faktu, że mieszkańcy mogą zapoznać się i ocenić jak działał cały ten układ.[/quote]
Hahaha… jak by Pan Piaśnik dobrze wykonał swoją pracę to nie musiałby płacić za takie artykuły. Efekty byłoby widać, a i dziennikarze by sami o nich napisali, ale cóż…

Zorro
Zorro
9 lat temu

[quote name=”Zorro”]1. Rozumiem, że powyższe audyty są robione m.in. w celu znalezienia oszczędności? Jeśli tak, to proponuje na początek nie wydawać kilku tysięcy na wykupowanie całej strony w przeglądzie na 2 tygodnie żeby szerzyć populizm.
2. Panie Burmistrzu pierwsze miesiące bardziej przypominają pracę komisarza niż burmistrza. Nie widzę żadnych pomysłów na Olkusz z Pana strony. Szkoda, bo Olkusz zasługuje na coś więcej.
cdn.[/quote]
Zabawne są też w ogóle te audyty 😀 mają mniej więcej tyle samo sensu co ocena poprzedniej partii rządzącej po wygranych wyborach przez dawną opozycję

demostenes
demostenes
9 lat temu

Dzięki Koma, myślę, że jednoznacznie potwierdziłaś, że urzędnicy dostarczając pisma urzędowe odpłatnie na podstawie umowy zlecenia czynili to niezgodnie z prawem.Z zacytowanych przez Ciebie przepisów wynika, że doręczanie pism za pokwitowaniem mogą dokonywać operatorzy pocztowi, pracownicy lub inne upoważnione osoby lub organy.Doręczać mogą pracownicy.A pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru lub mianowania.Pracownikiem nie może być osoba świadcząca pracę odpłatnie np na podstawie umowy zlecenia.Odpłatnie dostarczać pisma urzędowe mogą, zgodnie z zacytowanymi przez Ciebie przepisami tylko operatorzy pocztowi.Przykro mi to napisać , ale dzięki Komie udowodniliśmy, że urzędnicy dostarczający pisma urzędowe odpłatnie na podstawie umowy zlecenia czynią to niezgodnie z prawem.Panie Burmistrzu proszę nie podpisywać z urzędnikami tych umów zleceń, bo grozi to poważnymi konsekwencjami.

Zorro
Zorro
9 lat temu

cd….
3. Odnośnie wynagrodzeń urzędników, bo przy pierwszym artykule tego typu leciało sporo hejtów – są posady, które są obsadzane przez każdą kolejną zmianę burmistrzów po tzw. „znajomości” i tutaj co do kwalifikacji czasem miałbym zastrzeżenia, ale jeśli są to zwykłe urzędasy, które siedzą tam bez względu na zmianę warty (bo ich stanowiska są apolityczne) to wynagrodzenie wynika zazwyczaj z ich wykształcenia i doświadczenia. Pewnie większość z osób co tu głośno krzyczą nie poświęciła wielu lat na samodoskonalenie, a teraz ma żal do całego świata, że pracuje za płace minimalną.

PS.
Że Puls Olkusza jest stronniczy było wiadomo od dawna, ale to co ostatnio wyprawia Przegląd? Ehh… nie ma już bezstronnych mediów w Olkuszu

Zorro
Zorro
9 lat temu

1. Rozumiem, że powyższe audyty są robione m.in. w celu znalezienia oszczędności? Jeśli tak, to proponuje na początek nie wydawać kilku tysięcy na wykupowanie całej strony w przeglądzie na 2 tygodnie żeby szerzyć populizm.
2. Panie Burmistrzu pierwsze miesiące bardziej przypominają pracę komisarza niż burmistrza. Nie widzę żadnych pomysłów na Olkusz z Pana strony. Szkoda, bo Olkusz zasługuje na coś więcej.
cdn.

dający radę
dający radę
9 lat temu

[quote name=”do administratora”][quote name=”do administratora”]proszę o usunięcie komentarza nr 16 dający rade oraz o zabezpieczenie numeru IP[/quote]
komentarz nr 16 jest obraźliwy i szkalujący[/quote]
Ale czy nieprawdziwy?

Koma
Koma
9 lat temu

Art. 39. Kodeksu postępowania administracyjnego
„Organ administracji publicznej doręcza pisma za pokwitowaniem przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529), przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy.”
Jeśli pracownicy dostarczają pisma poza godzinami pracy to chyba mogą mieć umowy zlecenia. Nie wiem tego na pewno ale na pewno dzięki takiemu rozwiązaniu, a nie wysyłaniu przez pocztę burmistrz zaoszczędziło sporo naszych podatków

demostenes
demostenes
9 lat temu

Droga ciekawość , piszesz, że doręczenie decyzji podatkowej to nie świadczenie usług pocztowych. doręczenie decyzji, czyli urzędowego pisma jest usługą pocztową, wystarczy przeglądnąć PKD (Polską Klasyfikację Działalności).Na tej samej zasadzie mogłabyś obejść prawo pocztowe tłumacząc, że doręczenie listu, czy kartki z życzeniami nie jest usługą pocztową, tylko jest to doręczenie decyzji osobistych lub decyzji życzeniowych. Zwróć uwagę, że urzędnicy decyzje podatkowe dostarczają nie w ramach swojej umowy o pracę, tylko wykonując dodatkowe zlecenie.Wykonują więc działalność gospodarczą, podejrzewam, że wbrew prawu pocztowemu i ustawie o działalności gospodarczej.A swoją drogą, czemu urzędnicy nie roznoszą tych pism w ramach swoich obowiązków wynikających z umowy o pracę, czemu trzeba im za to dodatkowo płacić .Przecież jak na początku roku rozniosą już te decyzje to póżniej niewiele mają już do roboty.

ciekawość c.d.
ciekawość c.d.
9 lat temu

[quote name=”demostenes”]Szanowna ciekawość, widzę, że wiesz na czym polega „obsługa technologiczna fontanny”.Oprócz włączenia wajchy, polega to na wybraniu śmieci z odpływu.Te wysoko specjalistyczne czynności wymagają nie więcej niż 30 minut dziennie.Przez miesiąc to 15 godzin pracy.Płacimy za to tym wysokiej klasy fachowcom 2500 złotych miesięcznie, czyli za godzinę 167 zł.Niezła fucha.Zabawnie piszesz, że ci bidusie muszą codziennie oczyścić odpływ ze śmieci, butelek i Bóg wie czego jeszcze.No wzruszyłem się, gdy wyobraziłem sobie , że oni muszą oczyścić odpływ także z papierków po cukierkach, z opakowań …quote]

Ach, coz za delikatna zgryzliwosc…Mysle, ze najlepiej bedzie zapytac wladz miasta-odpowiedza fachowo i rzetelnie. Pozdrawiam:-)

demostenes
demostenes
9 lat temu

Szanowna ciekawość, widzę, że wiesz na czym polega „obsługa technologiczna fontanny”.Oprócz włączenia wajchy, polega to na wybraniu śmieci z odpływu.Te wysoko specjalistyczne czynności wymagają nie więcej niż 30 minut dziennie.Przez miesiąc to 15 godzin pracy.Płacimy za to tym wysokiej klasy fachowcom 2500 złotych miesięcznie, czyli za godzinę 167 zł.Niezła fucha.Zabawnie piszesz, że ci bidusie muszą codziennie oczyścić odpływ ze śmieci, butelek i Bóg wie czego jeszcze.No wzruszyłem się, gdy wyobraziłem sobie , że oni muszą oczyścić odpływ także z papierków po cukierkach, z opakowań po batonikach, z tekturki po papierosach, czy ,no tutaj to aż łzy miałem w oczach z patyczków po lizakach.Ale obsługa technologiczna fontanny jak piszesz ze znawstwem to nie tylko włączenie wajchy i wybranie tej gigantycznej ilości śmieci z odpływu, ale także uwaga: konserwacja itp.Napisz proszę ciekawość co się kryje przy fontannie pod czynnością, którą nazwałaś konserwacja i rozwiń proszę to itp.

do administratora
do administratora
9 lat temu

[quote name=”do administratora”]proszę o usunięcie komentarza nr 16 dający rade oraz o zabezpieczenie numeru IP[/quote]
komentarz nr 16 jest obraźliwy i szkalujący

do administratora
do administratora
9 lat temu

proszę o usunięcie komentarza nr 16 dający rade oraz o zabezpieczenie numeru IP

ciekawość c.d.
ciekawość c.d.
9 lat temu

Notabene, utrzymanie fontanny, to w rozumieniu kazdego myslacego czlowieka codzienne oczyszczanie odplywu ze smieci, butelek i Bog wie jeszcze czego, konserwacja itp.Prawi mieszkancy Olkusza wykorzystuja ja jak laznie miejska, co pieknie pokazaly rowniez pielgrzymki.Ciekawe czy jak przyjda firmy zewnetrzne do tych wszystkich prac,to beda oszczednosci…Smiem watpic.Ale wtedy mogloby sie, nie daj Boze, okazac, ze to dla gminy wieksze obciazenie niz praca urzednika, a ta okazalaby sie oszczednoscia.No ale odnosze wrazenie, ze przeciez nie temu chyba sluzyl ten audyt…
Odnosze dziwne wrazenie, ze wszyscy tym urzednikom bardzo zazdroszcza swietnych fuch-moze trzeba zatrudnic sie w takim urzedzie i wieczne Eldorado stoi otworem?

ciekawość
ciekawość
9 lat temu

[quote name=”demostenes”]Najdziwniejsze…

No cos niesamowitego wypisuje się ostatnio na tym forum…Nie staje po stronie urzednikow, ale czy zdrowy rozsadek calkiem juz w tym miescie zanikl? Po pierwsze-doreczenie decyzji podatkowej to nie swiadczenie uslug pocztowych.Szkoda, ze malo obiektywny i chyba dosyc jednostronny audytor nie wykazal ile kosztuje usluga doreczenia listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru-bo takim musialaby byc wyslana decyzja-korzystajac z uslug Poczty Polskiej, a wg mojej wiedzy i cennika to 6,10 zl…Wieksza stawka dla soltysa nikogo nie dziwi,ale urzednik to podludz…Moze frustraci skupia sie na wlasnej pracy i efektywnym wykorzystaniu 8 godzin, a nie bezmyslnie komentuja. Swoja droga, audytor nie pofatygowal sie rowniez zeby porownac ile kosztowaloby utrzymanie fontanny i opracowanie planow zagospodarowania przestrzennego przez firme zewnetrzna.

dający radę
dający radę
9 lat temu

[quote name=”z netu”]”Publikowane audyty właściwie nic nie wyjaśniają. Ciekawsze byłoby sprawdzenie czy nie złamano zasady oddzielenia spraw służbowych od osobistych interesów. Wg Ustawy o zamówieniach publicznych osoby po stronie zamawiającego (pracownicy, naczelnicy, burmistrzowie, radni) nie mogą być spokrewnieni ani spowinowaceni do II stopnia z osobami po stronie zleceniobiorcy!!!
W ostatnich trzech latach nie powinni być także zatrudnieni u zleceniobiorcy. Ale audyt o tym milczy.”

Czy znacie takie przypadki w działalności UMiG Olkusz?[/quote]
Znam taki przypadek. Mieszkanie z Urzędu dla niejakiej rodziny (moderacja). Trzeba wyjaśnić, kto za tym stał i jakie były kryteria przyznania. Jest wiele rodzin, które są pokrzywdzone przez los i nikt się nad nimi nie lituje. Pracują ciężko fizycznie, żeby wyżywić dzieci, a nie siedzą w domu i pierdzą w stołek.

z netu
z netu
9 lat temu

„Publikowane audyty właściwie nic nie wyjaśniają. Ciekawsze byłoby sprawdzenie czy nie złamano zasady oddzielenia spraw służbowych od osobistych interesów. Wg Ustawy o zamówieniach publicznych osoby po stronie zamawiającego (pracownicy, naczelnicy, burmistrzowie, radni) nie mogą być spokrewnieni ani spowinowaceni do II stopnia z osobami po stronie zleceniobiorcy!!!
W ostatnich trzech latach nie powinni być także zatrudnieni u zleceniobiorcy. Ale audyt o tym milczy.”

Czy znacie takie przypadki w działalności UMiG Olkusz?

demostenes
demostenes
9 lat temu

Kreatywność urzędników w wyciąganiu pieniędzy z budżetu gminy jest zaiste nieograniczona.Nigdy bym nie wpadł na pomysł jak wyciągnąć ponad 25 tysięcy złotych rocznie z fontanny na Rynku. ale urzędnicy to wymyślili.Usługę nazwali szumnie ” obsługa technologiczna fontanny zlokalizowanej na płycie Rynku”.Za tą szaloną nazwą kryje się pewnie włączenie jakiejś wajchy, żeby woda płynęła.I do tego potrzebny jest 1 majster i 2 urzędników. 3 ludzi , by włączyć wajchę.Pewnie jeszcze w godzinach pracy za 2500 złotych miesięcznie. No to po koleżeńsku podpowiem urzędnikom pomysł na dodatkowe zlecenie.Nazwa usługi brzmiała by tak : „Obsługa technologiczna procesu rozdrabniania metodą miażdżenia i dyfuzyjnego przenikania wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych do oksydanu” ( czyli po prostu przygotowanie kawy w ekspresie).Spokojnie można by żądać za taką usługę 6000 złotych miesięcznie.

demostenes
demostenes
9 lat temu

Zdumiewająca jest umowa na świadczenie usług doradztwa podatkowego w zakresie usług VAT.Z wcześniejszego raportu wiemy, że w Urzędzie w Wydziale Rachunkowości zatrudnionych jest 9 osób, w podatkach i Opłatach 16 osób, w Wydziale Budżetowym 3 osoby, 5 osób w Biurze Prawnym, razem 33 osoby.Jest też przecież Skarbnik.I nikt z tych 34 osób nie jest w stanie wypełnić prostych druków, by odzyskać VAT. Zdumiewające.W każdej nawet małej firmie jest to w stanie zrobić jeden księgowy.Tym wszystkim osobom z pionu finansowego Urzędu płacimy pewnie z 2 miliony rocznie, a i tak musimy płacić ponad 100 tys. złotych za wypełnienie druków VAT.To może zlikwidujmy te wszystkie wydziały finansowe i zlećmy prowadzenie księgowości w Urzędzie zewnętrznej firmie księgowej.Gmina zaoszczędzi ponad milion złotych rocznie.

demostenes
demostenes
9 lat temu

Najdziwniejsze w tym wykazie są umowy zlecenia z pracownikami Urzędu na doręczanie pism.Ciekawe czy ci urzędnicy mają zezwolenia na wykonywanie działalności pocztowej.Zgodnie z ustawą prawo pocztowe, każdy kto prowadzi taką działalność bez wymaganego wpisu do rejestru podlega karze finansowej.Kary finansowe nakładane są przez prezesa UKE także min: za brak przedłożenia regulaminu świadczenia tych usług i projektu cennika.Czy urzędnicy , którzy dostarczali pisma mieszkańcom dopełnili tych obowiązków.Doręczanie pism nie było wpisane w zakres obowiązków tych urzędników, tylko na podstawie umów zleceń z osobami fizycznymi.Jest to rodzaj działalności gospodarczej, czy ci urzędnicy mają zarejestrowaną działalność gospodarczą.Pachnie to przestępstwem.Poza tym stawka za doręczenie przesyłki w wysokości 3,42 zł jest horendalnie wysoka, zwłaszcza, że sprytni urzędnicy roznoszą pisma tylko w blokach.To wyobrażcie sobie ile mieszkań można obskoczyć w ciągu godziny.Niezła fucha.

ktosik
ktosik
9 lat temu

[quote name=”Młody”]”Wykazane w ustaleniach wydatki poniesione na: wynagrodzenia pracowników w zakresie dodatków specjalnych oraz część wydatków wynikających z umów cywilno-prawnych, można uznać za gospodarowanie środkami publicznymi w sposób mało oszczędny i niecelowy.”

Czy będą podejmowane jakieś działania wobec byłego „mało oszczędnego i niecelowo wydającego publiczne pieniądze” byłego burmistrza oraz wobec ciągle zatrudnionych decyzyjnych i korzystających z krytykowanego sposobu wydawania publicznych pieniędzy urzędników ?. Jeżeli tak to kiedy i w jaki sposób ?[/quote]
mam to samo pytanie i jeszcze jedno, ile do tej pory wydano na publikację w gazetach tego 1 sponsorowanego wyciągu

wypraszam sobie
wypraszam sobie
9 lat temu

[quote name=”Mieszkaniec”][quote name=”obłuda”]Na podstawie tego tekstu można uznać, że olkuskie układy, z którymi podobno walczył radny Roman Piaśnik nie istniały, Nagle po wyborach wyszło, że Roman Piaśnik już nie ma z kim walczyć 😆
Dlaczego w tym wyciągu nie ma nic o rodzinach radnych ( w tym bratankach), które dostawały zlecenia z Urzędu Miasta?[/quote]
Panie R. Jeszcze się panu nie znudziło pisanie tych komentarzy. Żalił mi się pan, że Burmistrz nie dał panu stanowiska, ale nie sądzę żeby mógł zmienić zdanie. Widocznie pan nie jest człowiekiem do jakiejkolwiek współpracy.[/quote]

Co to insynuacje i na jakiej podstawie piszesz, że jestem pan i jeszcze R? Strach pomyśleć co to ludzie teraz nie wypisują, żeby dostać robotę, albo się wykazać. Wypraszam sobie używać na mnie.

Mieszkaniec
Mieszkaniec
9 lat temu

[quote name=”obłuda”]Na podstawie tego tekstu można uznać, że olkuskie układy, z którymi podobno walczył radny Roman Piaśnik nie istniały, Nagle po wyborach wyszło, że Roman Piaśnik już nie ma z kim walczyć 😆
Dlaczego w tym wyciągu nie ma nic o rodzinach radnych ( w tym bratankach), które dostawały zlecenia z Urzędu Miasta?[/quote]
Panie R. Jeszcze się panu nie znudziło pisanie tych komentarzy. Żalił mi się pan, że Burmistrz nie dał panu stanowiska, ale nie sądzę żeby mógł zmienić zdanie. Widocznie pan nie jest człowiekiem do jakiejkolwiek współpracy.

obłuda
obłuda
9 lat temu

Na podstawie tego tekstu można uznać, że olkuskie układy, z którymi podobno walczył radny Roman Piaśnik nie istniały, Nagle po wyborach wyszło, że Roman Piaśnik już nie ma z kim walczyć 😆
Dlaczego w tym wyciągu nie ma nic o rodzinach radnych ( w tym bratankach), które dostawały zlecenia z Urzędu Miasta?

Tychy
Tychy
9 lat temu

Po ostatnich rozdaniach widać, że pan Kmita coś przygasł i posmutniał. Głowa do góry za 4 lata znowu będą wybory i znowu wynik będzie podobny. Tylko ciężka praca dla powiatu panu może jeszcze pomóc, merytoryczna i nie pod publiczkę.

Elka
Elka
9 lat temu

[quote name=”koment”]I to mają być te zmiany panie Piaśnik?[/quote]
To właśnie „Ten” zawiedziony z komentarzy pod 1 częścią sprawozdania!

koment
koment
9 lat temu

I to mają być te zmiany panie Piaśnik?

jhg
jhg
9 lat temu

[quote name=”Dobry poczatrk”]
Dotychczas głosowałam za Rzepką. Ale widzę, że to był błąd. Dziś Pan Burmistrz powinien dobrać sobie młodych i nieumoczonych ludzi. A wtedy wygra w oczach Olkuszan.[/quote]

„młodzi, nieumoczeni ludzie”, czyli masz na myśli siebie 😮

Dobry poczatrk
Dobry poczatrk
9 lat temu

Dobry początek.. ale co dalej? Czy będą jakieś zmiany? Kto na stanowisku sekretarza, wiceburmistrzów, dyrektorów wydziałów? Co z MOK-iem, MOSIRem, TBS-em, wodociągami, Związkiem Komunikacyjnym? Co z Samorządowym Zespołem Edukacji, Szkołami, Szpitalem, Zarządem Drogowym – czy tam tez będzie audyt?
Dotychczas głosowałam za Rzepką. Ale widzę, że to był błąd. Dziś Pan Burmistrz powinien dobrać sobie młodych i nieumoczonych ludzi. A wtedy wygra w oczach Olkuszan.

Młody
Młody
9 lat temu

„Wykazane w ustaleniach wydatki poniesione na: wynagrodzenia pracowników w zakresie dodatków specjalnych oraz część wydatków wynikających z umów cywilno-prawnych, można uznać za gospodarowanie środkami publicznymi w sposób mało oszczędny i niecelowy.”

Czy będą podejmowane jakieś działania wobec byłego „mało oszczędnego i niecelowo wydającego publiczne pieniądze” byłego burmistrza oraz wobec ciągle zatrudnionych decyzyjnych i korzystających z krytykowanego sposobu wydawania publicznych pieniędzy urzędników ?. Jeżeli tak to kiedy i w jaki sposób ?

Ala
Ala
9 lat temu

Szacunek Panie Piaśnik za dotrzymanie słowa, i że nie ulega Pan naciskom. Proszę robić swoje i nie przejmować się negatywnymi komentarzami. Zapewne piszą je ludzie, którzy nie są zadowoleni z faktu, że mieszkańcy mogą zapoznać się i ocenić jak działał cały ten układ.