rsm logo ok

W najbliższy wtorek, 22. listopada, w Centrum Kultury w Olkuszu odbędzie się konferencja edukacyjna „Oswój mój świat”, dotycząca wczesnej obserwacji i diagnozy małego dziecka z dysfunkcjami integracji sensorycznej. Patronat nad konferencją sprawuje „Przegląd Olkuski”.

Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” w Olkuszu. -To organizacja, która od ponad 10 lat działa na rzecz osób potrzebujących pomocy. Jednym z kluczowych działań było utworzenie grupy wsparcia rodzin z małym dzieckiem niepełnosprawnym. Staramy się, aby forma wsparcia rozrastała się, a działania były systematyczne i zintensyfikowane. Na ten cel od 2006 roku pozyskujemy w drodze konkursów dotacje. Aby wesprzeć rodziców i specjalistów pracujących z dziećmi o specyficznych potrzebach rehabilitacyjnych i terapeutycznych organizujemy dla nich powiatową konferencję edukacyjną. O tym, że działania nasze odpowiadają na problemy naszego środowiska świadczy fakt, że nad konferencją patronat honorowy objął Starosta Olkuski i Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz oraz posłanka Agnieszka Ścigaj – mówi Anna Skręt z „Res Sacra Miser”.

Konferencja szkoleniowa dotyczyć będzie wczesnej obserwacji, diagnozy i stymulacji dziecka z nieharmonijnym rozwojem, zwłaszcza z zaburzeniami bazowych systemów zmysłowych i cechami ze spektrum autyzmu. Uczestnikami konferencji będą rodzice tych dzieci, u których występują trudności w umiejętnościach społecznych i w zakresie komunikowania się z otoczeniem. Adresatami będą również osoby pracujące z dziećmi w placówkach publicznych (szkoły i przedszkola poradnie psychologiczno-pedagogiczne ), którzy poznają specyfikę zachowań dzieci z trudnościami w postrzeganiu świata, uczenia się, porozumiewania i nawiązywania kontaktów.

– Prelegenci – specjaliści przekażą swoja wiedzę i doświadczenie w zakresie prawidłowego rozwoju dziecka i odstępstw od niego tak, aby rodzice mogli jak najwcześniej wychwycić nieprawidłowości i zgłosić się na konsultacje. Osoby pracujące z dzieckiem o nieharmonijnym rozwoju, poszerzą swoją wiedzę na temat zaburzeń integracji sensorycznej u swoich podopiecznych – dodaje Anna Skręt.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 9.00. Szczegółowy program poniżej.

Konferencja”Oswój mój świat” organizowana jest w ramach projektu „Kierunek samodzielność” współfinansowanego ze środków MRPiPS w ramach programu FIO 2016.

program konferencji

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze