Jeszcze dwa tygodnie mają właściciele i zarządcy dużych budynków na przeprowadzenie obowiązkowej kontroli stanu technicznego tych obiektów. W ciągu ostatniego roku  pracownicy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w sprawdzonych obiektach na terenie całego powiatu olkuskiego nie stwierdzili poważniejszych uchybień.
Rzecz dotyczy budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz budowli o powierzchni dachów co najmniej 1000 m2, czyli przede wszystkim hal produkcyjnych lub targowych, sklepów wielkopowierzchniowych, magazynów i szpitali.

Obowiązek przeprowadzenia kontroli wg przepisów należy do właścicieli i zarządców budynków. Kontrole dotyczą m.in. narażenia na szkodliwe wpływy atmosferyczne, stanu wszystkich instalacji i przewodów kominowych.
Kontrole są obowiązkowe. Jeśli okaże się, że obowiązek ten nie został spełniony, właścicielowi grozi kara grzywny, którą nakłada powiatowy inspektor nadzoru budowlanego albo sąd. – Grzywna z naszej strony wynosi 500 złotych. Możemy także skierować sprawę do odpwoiednich organów ścigania. Kontrole te przeprowadzane są  przede wszystkim z uwagi na bezpieczeństwo ludzi, ale też samych budynków, aby nie doszło do katastrofy budowlanej. Właściciel lub zarządca obiektu musi nas powiadomić o przeprowadzeniu kontroli, w przeciwnym razie podejmiemy działania kontrolne.  Należy pamiętać, że przeglądy te muszą być dokonywane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności  – mówi powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Olkuszu, Grzegorz Swędzioł.
Obowiązkowe sprawdzenie stanu technicznego budynków przeprowadzane jest dwa razy do roku. Termin drugiej kontroli upływa z końcem marca. Właściciele mniejszych obiektów powinni pamiętać o przeprowadzeniu normalnych, corocznych przeglądów, w szczególności w zakresie sprawności i możliwości bezpiecznego użytkowania instalacji gazowych i przewodów kominowych.
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego mieści się obecnie w budynku byłej komendy policji, przy ul. kr. K. Wielkiego 60.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze