smykałka 1

Olkuskie Stowarzyszenie „Res Sacra Miser” od kilkunastu lat pomaga niepełnosprawnym dzieciom. Od września pomoc ta będzie świadczona na jeszcze szerszą skalę. Stowarzyszenie otwiera bowiem Przedszkole Terapeutyczne „Smykałka” im. Aliny Ratusińskiej w Bukownie. Obok działa już centrum rehabilitacji i terapii dzieci niepełnosprawnych, a w planach jest utworzenie Punktu wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka niepełnosprawnego.

Członkowie Stowarzyszenia nie boją się wyzwań. Kiedy kilka lat temu zlikwidowano szkołę „Na Skałce” w Bukownie, pomyśleli, że to idealne miejsce dla niepełnosprawnych maluchów. Zniszczone, nieużywane przez dłuższy czas pomieszczenia zamieniono na kolorowe sale przedszkolne. Tak właśnie powstaje „Smykałka” – pierwsze w powiecie olkuskim terapeutyczne przedszkole.

W zajęciach przedszkolnych mogą uczestniczyć dzieci w wieku od 2,5 do 9 lat na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego – informuje Stowarzyszenie. Maluchy będą mogły tu korzystać z wielu usług terapeutycznych: fizjoterapii (m. in, rehabilitacji z wykorzystaniem kombinezonów Dunag2, NDT Bobath, terapii ręki, kinesiotaping, PNF), logopedii, metody Integracji Sensorycznej, zajęć w Sali Doświadczania Świata, metody indywidualnej stymulacji słuchu Johansena, muzykoterapii, arteterapii, dogoterapii, metody W. Sherborne, metody Knillów.

smykałka 2

Równie ważna, jak wyposażenie sal dla przedszkolaków, jest doświadczona kadra pedagogiczna. „Res Sacra Miser” zapewnia, że jak zawsze stawia na najlepszych nauczycieli i terapeutów, którzy nie tylko posiadają wysokie kwalifikacje, ale i świetnie odnajdują się w pracy z najmłodszymi. Przy tworzeniu „Smykałki” nie zapomniano o rodzicach. Ci będą mogli liczyć na bezpłatne szkolenia warsztatowe.
Inwestycja nie byłaby możliwa, gdyby nie unijne wsparcie w wysokości 1 044 586,57 zł (wartość całości to 1 232 181,29 zł). Dotacja pokrywa też koszty funkcjonowania placówki przez pierwszy rok jej działalności, co dla przedszkolaków oznacza bezpłatne zajęcia w tym okresie.

Stowarzyszenie stawia sobie wysoko poprzeczkę. Przedszkole to niejedna inicjatywa realizowana w Bukownie. W chwili obecnej kluczowa dla dalszego rozwoju Centrum Rehabilitacji jest przebudowa, modernizacja i adaptacja całego budynku po byłej szkole „Na Skałce”. Wszystko to w ramach kolejnego unijnego projektu, którego wartość to 1 758 040,19 zł, z czego dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach 11. Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych wynosi 1 291 200,31 zł.

smykałka 3

-Ta inicjatywa to odpowiedź na apele rodziców i opiekunów niepełnosprawnych dzieci, które potrzebują dobrze wyposażonego miejsca do terapii. Rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi znajdują tu kompleksową pomoc, przede wszystkim w postaci rehabilitacji i terapii. Ale i wspólnej zabawy. Mamy nadzieję, że wszyscy czują się tutaj jak u siebie. My też sporo uczymy się od naszych podopiecznych, przede wszystkim cierpliwości i wytrwałości. Patrząc na uśmiechnięte twarze maluchów wiemy, że stworzenie Centrum i „Smykałki” to był dobry pomysł. I że naprawdę warto pomagać – opowiadają członkowie Stowarzyszenia. Dodać należy, że w nowopowstałej przestrzeni dostępne będą sale spotkań dla wszystkich mieszkańców gminy Bukowno i gmin ościennych, pozwalające na realizację samodzielnych akcji społecznych.

Na „Skałce” swoje miejsce mają też rodzice i opiekunowie niepełnosprawnych dzieci. Tutaj właśnie swoją siedzibę ma „Kawiarenka pod Parasolem”, gdzie dorośli w cotygodniowych spotkaniach tworzą dla siebie grupę wsparcia. Równolegle małe dzieci mają możliwość uczestniczyć w grupie zabawowej, starsze zaś tworzące grupę „s(MY)kałka” w kreatywnych zajęciach, podczas których poznają i doświadczają zjawisk fizycznych chemicznych i przyrodniczych. Zarówno jednym i drugim, podobnie jak członkom „Res Sacra Miser”, nie brakuje pomysłów na kolejne inicjatywy. Przykładem jest wspólne zadanie przygotowane przez członków Stowarzyszania oraz Dyrekcję Szkoły Podstawowej nr 1 w Bukownie i Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Bolesławiu i zgłoszone w ramach III edycji budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego.

Najważniejszym problemem przed jakim staje obecnie Stowarzyszenie są kolejne nieplanowane prace, które trzeba wykonać w związku ze stanem technicznym obiektu. Zakres robót w ramach projektu rewitalizacyjnego został przygotowany z uwzględnieniem możliwości finansowych Stowarzyszenia, które jako wkład własny wniosło kwotę ponad 460 000 zł. Wartość inwestycji wyceniono w momencie składania wniosku (II kwartał 2017 r.), od tego czasu ceny materiałów budowlanych i stawki firm budowlanych znacznie wzrosły. Stąd niezbędne jest zebranie dodatkowych środków finansowych, które pozwolą na pełną realizację wszystkich założonych prac. Wszystkie osoby, które chcą wspomóż Stowarzyszenie (w formie finansowej i rzeczowej) mogą kontaktować się z Zarządem Stowarzyszenia.

Więcej informacji na temat inicjatyw „Res Sacra Miser” można uzyskać w siedzibie Stowarzyszenia w Olkuszu przy ul. Króla Kazimierza Wielkiego 12 lub na stronie www.rsm.olkusz.pl.

Centrum Wspomagania Organizacji Pozarządowych „Pomost” w Olkuszu

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze