konferencja

21 grudnia odbyło się spotkanie podsumowujące projekt systemowy pt. „ Równe szanse – aktywizacja społeczna i zawodowa bezrobotnych”, realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu. Wzięli w nim udział zarówno uczestnicy projektu jak i zaproszeni goście m.in. Barbara Adamuszek – zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu oraz Lucyna Dąbek – psycholog.

Celem spotkania było podsumowanie zrealizowanych działań oraz wymiana doświadczeń i spostrzeżeń między beneficjentami a realizatorami. Zgromadzonych przywitała dyrektor olkuskiego OPS – Danuta Pietraszewska. Następnie, w krótkiej prezentacji multimedialnej, Agnieszka Będkowska – kierownik projektu, przedstawiła przebieg przedsięwzięcia i zrealizowane zadania. Na zakończenie beneficjenci projektu w 2011 roku otrzymali certyfikaty, potwierdzające udział w projekcie.

Pierwszy projekt został zrealizowany w 2008r. Ukończyło go 29 osób – wykorzystując wszystkie przewidziane formy wsparcia. Obecnie Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu realizuje projekt zaplanowany na lata 2010-2012, w ramach którego w każdym roku wsparciem  objętych będzie  40 osób. Głównym celem jest integracja społeczna oraz zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo oraz bliskich z ich otoczenia. Osoby biorące udział w projekcie objęte są kompleksowym wsparciem w integracji społeczno – zawodowej. Biorą udział w warsztatach takich jak np. warsztaty umiejętności psychospołecznych czy wizażu i fryzjerstwa. Korzystają z porad prawnych oraz dotyczących profilaktyki i zdrowego stylu życia. Dla wszystkich osób przewidziano również usługi doradztwa zawodowego, badania z zakresu medycyny pracy oraz kursy zawodowe. W ramach projektu uruchomiony został Punkt Poradnictwa działający przy OSP w Olkuszu, w którym dyżury pełnią: psycholog, pracownik socjalny, doradca zawodowy i prawnik. Ponadto dla uczestników organizowane są wyjazdy integracyjne, pikniki profilaktyczne a także kolonie dla dzieci.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze