cordis2

W minioną sobotę Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu był gospodarzem siódmej gali Cordis Nobilis, podczas której zostały rozdane „Nagrody Szlachetnych Serc”. Pamiątkowe statuetki trafiają do ludzi i organizacji bezinteresownie niosących pomoc innym. Jak zwykle kapituła konkursu przyznała tytuły w pięciu kategoriach: Organizacja, Filantrop, Wolontariusz, Nauczyciel i Osoba.

Wzorem ubiegłych lat, uroczysta gala zgromadziła komplet publiczności. Na widowni, oprócz postaci ze świata polityki, kultury i kościoła, pojawili się również laureaci nagród z poprzednich edycji tego niezwykłego plebiscytu. Niezwykłość dnia i nagród polega na tym, że co roku otrzymują je osoby o rzadkim darze altruizmu i wrażliwości. Laureaci Cordis Nobilis są doceniani i co ważne pamiętani. – Cieszę się bardzo, że są wśród nas takie postacie jak Państwo. Dzięki Wam świat każdego dnia staje się lepszy – mówił na wstępie burmistrz Roman Piaśnik.

To właśnie włodarz miasta przy asyście Jacka Imielskiego – Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych w UMiG Olkusz, przedstawiali tegorocznych laureatów, a także wręczali im pamiątkowe dyplomy i statuetki. W każdym przypadku nagrodzeni nie kryli satysfakcji i wzruszenia. W podziękowaniach wspominali zarówno o kapitule konkursu (radnych miejskich, organizacjach pozarządowych, przedstawicielach sołectw i osiedli, osobach reprezentujących nauczycieli), ale także o swoich najbliższych, którzy są dla nich natchnieniem i wsparciem.

Zwieńczeniem gali był występ czwórki instrumentalistów wywodzących się z Olkusza. Kinga Bocheńska-Szostak, Jadwiga Frankiewicz (skrzypce), a także Izabela Krzywdziak-Jędrysek (wiolonczela) i Michał Mączka (altówka), jako Ilkus Quartet, dali efektowny koncert udowadniając, że klasykę gatunku można łatwo połączyć z nowymi trendami muzycznymi. Na zakończenie wszyscy zaproszeni goście oraz laureaci nagród wzięli udział w skromnym bankiecie.

cordis4

Nagrody Cordis Nobilis 2016 odebrali:

ORGANIZACJA: Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Olkuszu

Organizacja ta działa nieprzerwanie od 1950 roku. Zrzesza osoby niewidome i słabowidzące. Obecnie liczy 120 członków. PZN to organizacja samopomocowa, pomagająca swoim członkom w przełamywaniu wielu problemów życiowych. Z wielkim zaangażowaniem pomaga osobom tracącym wzrok w trudnym powrocie do normalnego życia. Uzyskuje dla swoich członków skierowania na szkolenie z zakresu czynności życia codziennego takich jak: ubieranie się, umycie, przygotowanie posiłków. Związek pomaga także w rehabilitacji społeczno-zawodowej. Każda osoba zgłaszająca się do stowarzyszenia może liczyć na serdeczność, wrażliwość i szczerą pomoc. Dla swoich członków stowarzyszenie organizuje cykliczne wyjazdy do teatru, opery itp. Jak podkreślają osoby należące do PZN Koło w Olkuszu, organizacja przywraca wiarę w to, że mimo przeciwności losu można żyć pięknie, mądrze i godnie.

FILANTROP:
Wyróżnienie: Andrzej Maksymowicz

Filantrop olkuskiego sportu jest właścicielem firmy MaxTrans. Od kilku lat wspiera działalność szkółki piłkarskiej Olkuskiego Klubu Sportowego Słowik. Wspiera klub, finansuje przewozy młodych zawodników na mecze Ekstraklasy. W 2015 roku wspólnie z klubem Słowik zorganizował turniej piłkarski – zakupił nagrody, puchary i medale, a zebrane podczas imprezy środki przekazane zostały na rzecz chorego na nowotwór 5-letniego chłopca. Wyróżniony szczególnie upodobał sobie OKS, bowiem to właśnie w zarządzie tego klubu, trenerach i ich podopiecznych widzi przyszłość dla lokalnego sportu.

cordis3

WOLONTARIUSZ: Marcin Basiński
Wyróżnienie: Bartosz Boniecki

Laureat nagrody Marcin Basiński to absolwent olkuskiego Zespołu Szkół Nr 4. Przez cały okres nauki w „Budowlance” wiele swojego wolnego czasu poświęcił na pracę wolontariacką. Pomagał osobom starszym, chorym, samotnym i niepełnosprawnym. Współpracował z wieloma organizacjami pozarządowymi. Brał udział w zbiórkach pieniężnych dla chorych dzieci ze Stowarzyszenia Caritas, pomagał w Ośrodku Terapii Zajęciowej, zbierał także środki finansowe na leczenie swojej poparzonej koleżanki. Marcin aktywnie uczestniczy w Szlachetnej Paczce. Z jego inicjatywy wyremontowane zostało mieszkanie jednej z osób objętych opieką fundacji. Laureat zawsze stara się pomagać osobom w potrzebie i słyszeć każde wołanie o pomoc.

Wyróżniony Bartosz Boniecki jest uczniem klasy maturalnej I Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu. Od trzech lat jest wolontariuszem Stowarzyszenia „Wszyscy dla Wszystkich”. Aktywnie uczestniczy w projekcie „Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą”. W ramach projektu prowadzi międzypokoleniowy kącik komputerowy. Wspólnie z grupą swoich rówieśników tworzy grupę teatralną „Lęgonisko”, w której wspólnie z seniorami przygotowuje spektakl teatralny.

NAUCZYCIEL: Michał Masłowski
Wyróżnienie: Wiesława Syguła

Michał Masłowski jest wychowawcą i nauczycielem w IV Liceum Ogólnokształcącym w Olkuszu. To wielki autorytet dla młodzieży, na co pracował przez wiele ostatnich lat. Organizował dziesiątki projektów edukacyjnych – warsztaty historyczne, konkursy, rajdy edukacyjne. Jest również prezesem Klubu Historycznego im. Armii Krajowej. Organizuje sesje historyczne, inspiruje i pomaga młodzieży w poszukiwaniu świadków historii, w tworzeniu filmów dokumentalnych i gier miejskich. Współpracuje z wieloma olkuskimi organizacjami pozarządowymi, wspierając wraz z młodzieżą świąteczne zbiórki żywności i kwesty na rzecz chorych dzieci. Prowadzi też szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Stworzył Szkolny Patrol Pierwszej pomocy.

Wyróżniona Wiesława Syguła jest nauczycielem i bibliotekarzem w Zespole Szkół Nr 3 w Olkuszu. Od początku swojej pracy pedagogicznej propaguje wśród młodzieży ideę pomocy innym. W 2010 roku była współorganizatorką w ZS Nr 3 Klubu Wolontariackiego, działającego pod nazwą Klub Ośmiu. Wspólnie z wolontariuszami organizuje i uczestnicy w koncertach charytatywnych, zbiórkach pieniędzy dla osób potrzebujących. Jest koordynatorką WOŚP-u, Szlachetnej Paczki, zbiórek żywności dla ubogich, w zbiórce funduszy na rzecz hospicjum w Sosnowcu.

OSOBA: Zofia Krzysztoforska-Weisswasser i Maria Rzepka
Wyróżnienie: Barbara Kiszko

Zofia Krzysztoforska-Weisswasser jest absolwentką I Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu. Obecnie mieszka w Wiedniu. Od ponad 20 lat wspiera finansowo najbardziej uzdolnioną olkuską młodzież. Od 1993 roku finansuje młodym ludziom miesięczny kurs języka niemieckiego w Austrii. Zapewnia uczniom zakwaterowanie, wyżywienie, kieszonkowe oraz naukę języka. Od 2011 r. w każdym roku szkolnym przyjeżdża do Olkusza i prowadzi warsztaty językowe. Laureatka uważa, że szkoła i nauczyciele mogą stać się drogowskazem w życiu młodego pokolenia, a przez to absolwenci tej szkoły będą w przyszłości mocno utożsamiać się z miastem i szkołą swojej młodości. Zofia Krzysztoforska-Weisswasser to wspaniały nauczyciel i naukowiec, a do tego wierny przyjaciel olkuskiej młodzieży. Na zawsze olkuszanka.

cordis1

Druga z laureatek w tej kategorii – Maria Rzepka niestrudzenie od wielu lat wykorzystuje swoją wiedzę i doświadczenie, a także własne środki na promocję i renowację późnorenesansowych organów Hansa Hummla. W 2005 roku była współzałożycielką Stowarzyszenia na Rzecz Historycznych Organów Hansa Hummla. Od wielu lat pomaga przy organizacji Międzynarodowych Dni Muzyki Organowej i Kameralnej oraz Letnich Koncertów Organowych. W ramach działalności Stowarzyszenia organizuje koncerty, konferencje, jak również wydaje okolicznościowe publikacje. To także dzięki jej zaangażowaniu wkrótce zabytkowe organy przejdą gruntowny remont.

Wyróżniona Barbara Kiszko – to znakomity nauczyciel, wspaniały przyjaciel młodzieży i zarazem niestrudzony kustosz historii olkuskiej edukacji. W 2004 r. była jednym z założycieli Stowarzyszenia „Wszyscy dla Wszystkich”, które wspiera od pierwszych dni jego działalności. Uczestniczy w koncertach charytatywnych, zbiórkach publicznych, współfinansowała też wydawanie tomików poezji młodzieży szkolnej. Od 4 lat w Osiedlowym Klubie Przyjaźń jako wolontariusz i znakomity nauczyciel chemii pomaga uczniom gimnazjów i szkół średnich zrozumieć tajemnice tej pięknej nauki. Od 4 lat jest prezesem Stowarzyszenia Nauczycieli i Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu. Stowarzyszenie wydaje Zeszyty Historyczne Olkusza, które utrwalają pamięć o historii olkuskich szkół – o ich wybitnych nauczycielach i absolwentach.

{joomplu:56565}{joomplu:56588}{joomplu:56593}

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments