Zaskakujące wyniki przetargu na odbiór odpadów komunalnych

herb olkuszaOgłoszenie UMiG Olkusz
Obowiązujące od sześciu lat w całej Polsce zasady gospodarki odpadami komunalnymi znacząco przyczyniły się do ograniczenia zjawiska występowania nielegalnych składowisk śmieci.

Jest tak dzięki temu, że mieszkaniec – w ramach obowiązkowej opłaty zgodnej z wypełnioną deklaracją – może przekazać dowolną ilość odpadów. Ich odbioru dokonują wyspecjalizowane firmy, z którymi gminy zawierają stosowne umowy. Niebawem kończy się okres obowiązywania umowy na odbiór odpadów z nieruchomości na terenie gminy Olkusz. Nowa firma nie została jednak jeszcze wybrana, ponieważ ceny zaproponowane przez potencjalnych wykonawców znacznie przekroczyły możliwości finansowe gminy.

- System gospodarki odpadami komunalnymi w myśl obowiązujących przepisów powinien sam się finansować. Oznacza to, że opłaty wnoszone przez mieszkańców ustalane są w takiej wysokości, by w całości pokryć wszystkie wydatki związane z odbiorem i utylizacją odpadów na terenie całej gminy – tłumaczy Łukasz Rychlewski, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi.

Podpisana w 2015 roku dwuletnia umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów opiewała na kwotę 6 778 080,00 zł brutto. Opłaty w wysokości 7 zł i 14 zł miesięcznie od mieszkańca (w zależności od tego, czy odpady są segregowane) pozwalały w całości finansować system gospodarki komunalnej. Ustawa prawo zamówień publicznych w 2015 roku dopuszczała możliwość, by o wyborze oferty przede wszystkim decydowało kryterium ceny. Wprowadzona w ubiegłym roku zmiana tej ustawy zobowiązuje wszystkie podmioty prowadzące postępowania przetargowe do uwzględniania podczas oceny ofert również innych – pozacenowych – kryteriów.

Nowe brzmienie ustawy wymusiło na Gminie Olkusz zmianę dotychczas stosowanych kryteriów wyboru wykonawcy. O ile w 2015 r. przy wyborze firmy odbierającej odpady główny nacisk kładziony był na cenę (96% oceny końcowej oferty), tak w bieżącym roku cena stanowić będzie tylko 60% ostatecznej oceny. Na pozostałe 40% składają się inne czynniki, takie jak jakość pojazdów służących do odbioru odpadów, dostępność biura obsługi mieszkańców oraz wysokość ewentualnych kar umownych za każdy dzień opóźnienia wywozu odpadów.

W efekcie, oferty złożone w tegorocznym przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów znacznie przekraczają kwotę zabezpieczoną na ten cel, wynoszącą ok. 6,7 mln zł. Dotychczasowy wykonawca – ALBA Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. – przedstawił ofertę na 8,5 mln zł. Drugi oferent – konsorcjum firm z liderem AVR Sp. z o.o. z Krakowa – jeszcze wyższą, wynoszącą ok. 9,5 mln zł. Burmistrz Roman Piaśnik postanowił natychmiastowo o tym fakcie poinformować radnych Rady Miejskiej.

- Przez lata udawało się nam utrzymywać jedną z najniższych stawek za odbiór odpadów komunalnych. Efekty wprowadzonej przez rząd zmiany ustawy o zamówieniach publicznych są jednak wyraźnie widoczne. Złożone oferty znacznie przerastają nasze możliwości finansowe. O wynikach przetargu natychmiast poinformowałem radnych Rady Miejskiej w Olkuszu, byśmy już teraz mogli wspólnie zastanowić się nad dalszym postępowaniem. Niebawem zostanie ogłoszony nowy przetarg. Kryteria oceny ofert zostaną nieco zmodyfikowane, choć już teraz wyraźnie widzimy, że nowe zasady zamówień publicznych pozwalają oferentom podnosić ceny usług i jednocześnie poprawić ostateczną ocenę kryteriami pozacenowymi. Nie mamy na to większego wpływu – komentuje burmistrz Roman Piaśnik.

Nowy przetarg zostanie ogłoszony w najbliższych tygodniach. O sprawie będziemy informować na bieżąco.

Dodaj komentarz
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników. Przegląd Olkuski nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. Komentarze obraźliwe, szkalujące i naruszające ogólnie przyjęte normy współżycia społecznego będą usuwane. Prosimy o rozwagę w formułowaniu wypowiedzi. Chcielibyśmy, żeby dyskusja była rzeczowa i pożyteczna dla innych internautów. Zastrzegamy sobie możliwość usuwania komentarzy, których forma i treść znacznie odbiegają od tematu artykułu, przyjętej etykiety internetowej oraz naszego regulaminu. Jako redakcja szanujemy wolność i swobodę wypowiedzi, ale cenimy sobie również dbałość o kulturę języka
UWAGA: jeśli chcesz zamieszczać komentarze pod własnym imieniem i nazwiskiem musisz się zarejestrować. Rejestracja i używanie awatarów zapobiega także podszywaniu się innych internautów pod wybrany przez Ciebie nick. Komentarze użytkowników ukazują się w czasie rzeczywistym. Zachęcamy do zgłaszania administratorowi komentarzy naruszających regulamin.
Apelujemy do naszych Czytelników o zamieszczanie przemyślanych komentarzy. Administrator portalu ma obowiązek udostępnić organom państwowym na ich wniosek dane użytkowników zamieszczających groźby karalne, komentarze obraźliwe bądź naruszające dobra osobiste. Nasz portal pozwala na dodawanie komentarzy bez rejestracji apelujemy jednak o niewykorzystywanie "pozornej" anonimowości do obrażania innych osób.
Do wszystkich którzy NIE ZROZUMIELI zamieszczonego powyżej apelu: zapewne zauważyli Państwo, że zostaliśmy zmuszeni do usunięcia niektórych komentarzy z naszej strony. Nie jest to wyrazem naszej cenzury, próby ograniczania prawa do merytorycznej dyskusji czy też wolności wypowiedzi, lecz jedynie stosowaniem się do przepisów obowiązującego prawa. Komentarze są usuwane na podstawie uzasadnionego wniosku pokrzywdzonej osoby lub w wyniku PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA o zniesławienie, naruszenie dóbr, z powodu gróźb karalnych itp. Redakcja ma OBOWIĄZEK UDOSTĘPNIĆ (na podstawie pisemnego wniosku) uprawnionym organom dane użytkowników którzy takie komentarze zamieścili oraz usunąć je z publikacji. W pewnych kręgach nastała wręcz moda na ustalanie tożsamości komentujących, więc PONOWNIE APELUJEMY o zamieszczanie przemyślanych komentarzy.
NIE HEJTUJĘ, BO SZANUJĘ !!!