PLASTUSIOWO
Przedszkole Publiczne nr 4
im. Marii Kownackiej w Olkuszu
Olkusz, Rabsztyńska 25
32/643 13 96
www.plastusiowo.pl

Wizyta policjantów w przedszkolu nr 4 w Olkuszu

4 grudnia 2018 roku sierż. szt. Marika Guzik-Gajda i dzielnicowy mł.asp. Robert Zajega odwiedzili Przedszkole nr 4 w Olkuszu i rozmawiali z dziećmi o bezpieczeństwie. Ta niecodzienna wizyta sprawiła dzieciom radość i wywołała wiele uśmiechów na dziecięcych twarzach.

Konkurs plastyczny

Tematem tegorocznego miejsko – gminnego konkursu plastycznego, który odbył się dnia 19 marca 2018 roku w Przedszkolu Nr 4 w Olkuszu, była „Moja ulubiona gra komputerowa”. Celem konkursu było: pobudzenie wyobraźni dziecięcej, rozwijanie twórczej aktywności, wykazywanie się znajomością bezpiecznych dziecięcych gier komputerowych, integracja dzieci z różnych przedszkoli.

Miejsko-Gminny Konkurs Plastyczny "Olkusz- Moje Miasto"

W dniu 14 maja 2014 roku w Przedszkolu Nr 4 w Olkuszu już po raz kolejny odbył się Miejsko – Gminny konkurs plastyczny, którego tematem był „Olkusz – moje miasto”. Organizacją konkursu zajęły się nauczycielki przedszkola: Aneta Półkoszek i Anna Kijak, natomiast nadzór merytoryczny pełniła pani dyrektor Barbara Łydka. Celem konkursu było propagowanie wiedzy na temat historii i współczesności Olkusza, ukazanie piękna i walorów turystycznych regionu, umacnianie więzi najmłodszych mieszkańców z miejscem zamieszkania, a także rozwijanie twórczej aktywności dziecięcej i integracja dzieci z różnych przedszkoli.

Miejsko-gminny Konkurs Plastyczny "Legendy polski"

10 kwietnia 2013 roku odbył się w Przedszkolu Nr 4 w Olkuszu Miejsko – Gminny konkurs plastyczny pt. „Legendy polskie”, w którym udział wzięło 14 przedszkoli z Miasta i Gminy Olkusz. Przygotowaniem konkursu zajęły się nauczycielki przedszkola: Aneta Półkoszek i Anna Kijak, które zadbały o szczególnie miłą atmosferę konkursu i czuwały nad sprawnym jego przebiegiem, natomiast Barbara Łydka – dyrektor przedszkola pełniła nadzór merytoryczny. Z każdego przedszkola udział wzięło dwoje dzieci, a więc w sumie 28 uczestników. Zadaniem przedszkolaków było narysowanie wybranej legendy polskiej techniką plastyczną – pastele.

Jasełka dla przyjaciół "Czwórki"

Muzyczno-taneczną niespodziankę sprawiły przedszkolaki z olkuskiej „Czwórki” wszystkim przyjaciołom tej instytucji. Noworoczne spotkanie stało się okazją do przypomnienia atmosfery minionych niedawno Świąt Bożego Narodzenia i zaprezentowania gościom Jasełek. Tradycyjna wersja sceny narodzenia została wzbogacona o liczne utwory muzyczne, które udowodniły, że przedszkolaki w swoim przedszkolu nie próżnują, a aktywnie trenują do swoich wystąpień na scenie.