opp

Trwa okres rozliczaniasię z fiskusem. Każdy z nas może przekazać 1 % swojego podatku na szlachetne cele. Wypełniając zeznanie podatkowe zastanów się, komu chciałbyś pomóc. Podpowiadamy, jakie organizacje pożytku publicznego z terenu powiatu olkuskiego można wesprzeć.

Jak przekazać 1 procent? To bardzo proste!

    1. Wybierz organizację pożytku publicznego.
    2. W rocznym zeznaniu podatkowym w rubryce „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP” wpisz nazwę i numer Krajowego Rejestru Sądowego wybranej przez siebie organizacji. Wpisz również w odpowiedniej rubryce kwotę 1 procenta podatku. Pieniądze na konto wskazanej organizacji przekaże Urząd Skarbowy.
    3. Złóż zeznanie podatkowe i zapłać podatek.

 

TWOJA POMOC NA PEWNO PRZYDA SIĘ:

Natalia Mączka
Lekarze podejrzewają u dziewczynki zespół Retta – genetycznie uwarunkowany zespół całościowych zaburzeń rozwoju. Natalia ma obniżone napięcie mięśniowe, nie chodzi i nie mówi. Wymaga ciągłej wielospecjalistycznej rehabilitacji. 
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą” KRS 0000037904
24066 Mączka Natalia – darowizna na pomoc i ochronę zdrowia

Bartosz Ziarnik
20 – latek uległ nieszczęśliwemu wypadkowi, w wyniku ktorego doznał uszkodzenia kręgosłupa z czterokończynowym porażeniem. Czeka go intensywna, kosztowna rehabilitacja.
Fundacja AVALON Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym KRS 0000270809
Ziarnik 4095

 

Poniżej przedstawiamy Wam 16 organizacji pozarządowych z terenu naszego powiatu, którym możemy podarować 1%. Wszystkie te podmioty widnieją w aktualnym wykazie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

STOWARZYSZENIE OTWARTYCH SERC AKTYWNYCH KOBIET (S.O.S.) W OLKUSZU
Stowarzyszenie pomaga osobom niepełnosprawnym aktywnie uczestniczyć w życiu społeczności, promuje ich osiągnięcia, wspiera je w znalezieniu pracy. Prowadzi także Warsztaty Terapii Zajęciowej.
Stowarzyszenie Otwartych Serc Aktywnych Kobiet (S.O.S.) w Olkuszu
KRS 0000016137

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W OLKUSZU
Olkuska OSP należy do Krajowego Systemu Ratownictwa Technicznego i Drogowego. Strażacy zajmują się również zabezpieczaniem szlaków komunikacyjnych. Uczestniczą w akcjach poszukiwawczych i porządkowych, organizują konkursy dla uczniów.
Ochotnicza Straż Pożarna w Olkuszu
KRS 0000037823

STOWARZYSZENIE „ZIEMIA KLUCZEWSKA” W KLUCZACH
Stowarzyszenie pomaga osobom niepełnosprawnym, współpracuje również z placówkami oświatowymi z gminy Klucze.
Stowarzyszenie „Ziemia Kluczewska” w Kluczach
KRS 0000056335

POWIATOWE ZRZESZENIE LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE W OLKUSZU
Organizacja zrzesza kluby sportowe z powiatu olkuskiego. Środki pozyskane z odpisów podatkowych przeznaczane są na działalność ludowych zespołów sportowych, m. in. na organizację zawodów.
Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Olkuszu
KRS 0000075550

CHRZEŚCIJAŃSKIE STOWARZYSZENIE DOBROCZYNNE
W głównej siedzibie Stowarzyszenia w Kluczach działa schronisko dla osób bezdomnych oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych. Organizacja angażuje się w akcje charytatywne, wspiera bezrobotnych. 
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne
KRS 0000087073

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO „KLUCZ”
Stowarzyszenie działa głównie w sferze pomocy społecznej, przeciwdziała ubóstwu, patologiom i wykluczeniu społecznemu. Zajmuje się szeroko rozumianą profilaktykę środowiskową, działa na rzecz zwalczania bezrobocia, promuje ideę wolontariatu. Prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy w Kolbarku.
Stowarzyszenie Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno – Gospodarczego „Klucz”
KRS 0000160271

STOWARZYSZENIE DOBROCZYNNE „RES SACRA MISER” W OLKUSZU
Stowarzyszenie prowadzi świetlicę opiekuńczo – wychowawczą oraz Centrum Wolontariatu. Pomaga rodzinom z niepełnosprawnymi dziećmi. Organizuje akcje charytatywne, zajmuje się również wydawaniem żywności potrzebującym.
Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” w Olkuszu
KRS 0000171499

STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI WITERADÓW „RAZEM”
Głównym celem Stowarzyszenia jest m. in. wspieranie wszechstronnego rozwoju Witeradowa i budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Organizacja zabiega o środki na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym. Promuje też aktywny wypoczynek.
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Witeradów „Razem”
KRS 0000216240

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OŚWIATY, KULTURY I POMOCY SPOŁECZNEJ „WSZYSCY DLA WSZYSTKICH”
Wspieranie rozwoju nauki, wychowania, upowszechnianie kultury, integracja osób niepełnosprawnych z młodzieżą z różnych środowisk – tym przede wszystkim zajmuje się Stowarzyszenie. Prowadzi również Osiedlowy Klub „Przyjaźń”.
Stowarzyszenie Na Rzecz Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej „Wszyscy dla Wszystkich”
KRS 0000219768

STOWARZYSZENIE NA RZECZ HISTORYCZNYCH ORGANÓW HANSA HUMMLA W OLKUSZU
Głównym celem Stowarzyszenia jest szeroko rozumiana opieka nad olkuskimi organami. Organizacja angażuje się w ich promocję organizując koncerty organowe, konferencje oraz wyjazdy studyjne. Pozyskuje również fundusze na renowację organów.
Stowarzyszenie na Rzecz Historycznych Organów Hansa Hummla w Olkuszu
KRS 0000240900

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ IMBRAMOWIC „DŁUBNIA U ŹRÓDEŁ”
Organizacja działa na rzecz wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Zajmuje się m. in. aktywizacją mieszkańców wsi, ochroną przyrody i dziedzictwa kulturowego oraz promocją zdrowego stylu życia. 
Stowarzyszenie Przyjaciół Imbramowic „Dłubnia u źródeł”
KRS 0000265998

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W WOLBROMIU
Stowarzyszenie zajmuje się przede wszystkim integracją osób niepełnosprawnych z lokalną społecznością. Przy wsparciu miejscowego samorządu prowadzi Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej. 
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wolbromiu
KRS 0000323834

MAŁOPOLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ WALKI Z GRUŹLICĄ, MYKOBAKTERIOZĄ I CHOROBAMI PŁUC – NIKIFOR
Stowarzyszenie poprzez profilaktykę i wsparcie dla osób chorych, a także znajdujących się w obszarach podwyższonego ryzyka wspiera działalność na rzecz walki z gruźlicą,mykobakteriozą, chorobami płuc.
Małopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Gruźlicą, Mykobakteriozą i Chorobami Płuc – NIKIFOR
KRS 0000332723

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W OLKUSZU
Stowarzyszenie działa na rzecz i w imieniu osób z upośledzeniem umysłowym, ich rodzin oraz opiekunów prawnych. Planuje otwarcie otwarcie Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego.
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Olkuszu
KRS 0000371992

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC OLKUSZ
W rubryce cel szczegółowy należy wpisać ZHP Hufiec Olkusz (Urząd Skarbowy przekazuje kwotę 1 proc. na konto Chorągwi Krakowskiej ZHP, a Chorągiew przesyła ją dalej do Hufca Olkusz i jego jednostek. Można również wskazać konkretną drużynę. 
Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Olkusz
KRS 0000273492

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH KOŁO POWIATOWE OLKUSZ
Organizacja działa na rzecz osób całkowicie niewidomych, niewidomych z dodatkową niepełnosprawnością oraz słabowidzących.
Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe Olkusz
KRS 0000088851

 

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze