bo bukowna 2019

Do końca września mieszkańcy Bukowna mogą składać swoje propozycje do piątej już edycji Budżetu Obywatelskiego.

Jak już informowaliśmy, w tym roku zamiast zadań ogólnomiejskich wprowadzono możliwość zgłaszania „zielonych” projektów. Wnioski te dotyczyć będą mogły terenów zielonych, czyli np. propozycji nasadzeń zieleni w pasach drogowych; tworzenia skwerów, łąk kwietnych, rabat, ogrodów społecznych, parkletów; rewitalizacji nieużytków; koncepcji zagospodarowania dolin rzecznych i wąwozów; ochrony zieleni przed parkującymi samochodami, itp..

Przypomnijmy, że „zielone” zadania muszą zostać pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Bukownie. Proponowane w stosownej uchwale Rady Miejskiej kryteria oceny to: powstanie zupełnie nowych terenów zieleni, renowacja zdegradowanych terenów zieleni, stopień zagospodarowania przestrzeni zielenią, uszanowanie i ochrona zieleni istniejącej, zwiększenie bioróżnorodności, wprowadzenie gatunków rodzimych, a także walory ekologiczne, edukacyjne, estetyczne. Radni będą również zwracać uwagę m. in. na: nawiązanie do najbliższego otoczenia, harmonijne wpasowanie się w istniejącą przestrzeń, zgodność pomysłu z lokalizacją, wzbogacenie istniejącej zieleni w kompozycje wielowarstwowe, innowacyjność, niekonwencjonalny sposób wykorzystania do odpoczynku i rekreacji bądź dekoracji ulic zieleni przydrożnej, walory kompozycyjne czy funkcjonalność.

bo bukowna 2019 3

Wzorem ubiegłych edycji, do budżetu obywatelskiego można zgłaszać także zadania okręgowe. Minimalna wartość zadania okręgowego to 2 tys. złotych, a maksymalna 30 tys. złotych. W przypadku „zielonych” propozycji kwoty te wyniosą odpowiednio 5 tys. złotych i 100 tys. złotych.
Projekty mogą zgłaszać wszyscy mieszkańcy miasta, niezależnie od wieku – każdy po jednym zadaniu z obydwu kategorii.

– Już niewiele ponad tydzień pozostało naszym mieszkańcom na zgłoszenie swoich propozycji zadań do budżetu obywatelskiego, które będą realizowane w 2020 roku. Do 30 września pozostało więc już niewiele czasu – mówi sekretarz Bukowna, Marcin Cockiewicz. – W tym roku mamy parę regulaminowych nowinek, w tym m.in. zniesienie limitu wieku dla osób zgłaszających zadania i głosujących w naszym budżecie obywatelskim. Mam głęboką nadzieję, że zwłaszcza nasi młodzi mieszkańcy zechcą wyrazić swoje zdanie, w jakim kierunku powinna się zmieniać nasza przestrzeń miejska – dodaje Marcin Cockiewicz.

Na realizację zadań BO 2020 planuje się przeznaczyć 250 tys. złotych. Z kwoty tej 100 tys. złotych przypadnie na „zielone” wnioski. 30 proc. pozostałej sumy zostanie podzielona po równo na każdy z sześciu okręgów, a 70 proc. dzieli się proporcjonalnie do liczby mieszkańców zameldowanych w poszczególnych okręgach na pobyt stały (okręg nr 1 Podlesie 11 600,00 zł; okręg nr 2 Bór z Przeniem 13 100,00 zł; okręg nr 3 Centrum Południe 27 700,00 zł; okręg nr 4 Centrum Północ 58 900,00 zł; okręg nr 5 Wodąca 15 100, 00 zł; okręg nr 6 Stare Bukowno z Przymiarkami 23 600,00 zł).

Wnioski można składać przez Biuro Podawcze Urzędu Miejskiego lub na portalu www.umbukowno.pl/budzetobywatelski do 30 września. Po zweryfikowaniu zgłoszonych propozycji zostanie opublikowana lista projektów, na które będzie można głosować od 21 października do 3 listopada. Ogłoszenie wyników nastąpi do 15 listopada.

bo bukowna 2019 2

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze