bo bukowna wyniki 2020

11 zadań zostanie zrealizowanych w ramach piątej edycji Budżetu Obywatelskiego Bukowna 2020. Łączna pula środków przeznaczona na propozycje mieszkańców to 250 tys. złotych.

W tym roku zamiast zadań ogólnomiejskich wprowadzono możliwość zgłaszania „zielonych” projektów. Wnioski te dotyczyły terenów zielonych, czyli np. propozycji nasadzeń zieleni w pasach drogowych; tworzenia skwerów, łąk kwietnych, rabat, ogrodów społecznych, parkletów; rewitalizacji nieużytków; koncepcji zagospodarowania dolin rzecznych i wąwozów; ochrony zieleni przed parkującymi samochodami, itp.

Spośród czterech zgłoszonych „zielonych” zadań zostaną zrealizowane trzy. Są to:

  • Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Szkolnej (bloki) 
    W ramach projektu zaplanowano zakup i nasadzenie 14 drzew i 161 krzewów, a także wymianę elementów małej architektury – ławek i koszy. Dzięki temu poprawie ulegnie estetyka tego terenu, a mieszkańcy będą mogli wypoczywać wśród zieleni. Wartość projektu to 12 359,07 złotych.
  • Piękne otoczenie wielofunkcyjnego boiska – zieleń wokół boiska i altan 
    Autorzy zadania chcą uporządkować teren wokół wielofunkcyjnego boiska w Borze Biskupim, poprzez nasadzenia zieleni, odnowienie miejsca na ognisko i ustawienie wokół niego ław biesiadnych. Koszt zadania wynosi 20 000,00 złotych.
  • „Oaza zieleni, spokoju i smaku” – stworzenie sensorycznego skweru przy Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie 
    Zadanie polega na odnowieniu i przebudowaniu skweru, dostosowując jego funkcje do potrzeb przebywających na jego terenie osób – są to głównie dzieci z niepełnosprawnościami, rodzice, młodzi sportowcy. W ten sposób znikną bariery architektoniczne, pojawi się nowa zieleń, powstaną także mini strefy sensoryczne stymulujące zapach, dotyk ,dźwięk, smak. Wartość zadania to 45 000,00 złotych.

Które zadania okręgowe odczekają się realizacji?
W okręgu nr 1 – Podlesiu będzie to remont pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej (11 598,00 złotych). Planowany remont zakłada zerwanie starych tapet ze ścian oraz usunięcie linoleum z podłogi. Ściany i sufit zostaną pokryte i wyrównane gładzią gipsową. Wymienione zostaną wyłączniki, gniazda elektryczne i kratki wentylacyjne. Podłogę pokryją płytki ceramiczne. W efekcie przeprowadzonych prac pomieszczenia biblioteki uzyskają nowy, estetyczny wygląd, staną się jaśniejsze i optycznie większe.

Piękne otoczenie wielofunkcyjnego boiska – kostka brukowa wokół altan (13 100,00 złotych) – to zadanie z okręgu nr 2 – Boru z Przeniem. Po zakończeniu realizacji boiska wielofunkcyjnego w Borze Biskupim autorzy projektu chcą uporządkować teren wokół niego. Zaplanowano ułożenie kostki brukowej w formie chodnika dookoła altan, które zostaną zbudowane z Budżetu Obywatelskiego 2019, a także zbudowanie chodnika pomiędzy altanami a wejściem na teren boiska i bezpośrednio przed wejściem na teren boiska wielofunkcyjnego.

Zwycięski projekt w okręgu nr 3 – Centrum Południe dotyczy utworzenia Plenerowej Strefy Rekreacji (27 700,00 złotych). Projekt dotyczący terenu przy Domu Turysty „Tramp” składa się z trzech części: budowy jednotorowej kręgielni plenerowej o wymiarach: 11,5 m x 1,5 m, zakupu zewnętrznego stołu bilardowego wyposażonego w wodoodporny blat oraz niezbędnych akcesoriów do gry (stół ten posiada również zamienny blat do gry w tenisa stołowego), budowę szachownicy o wymiarach 4 m x 4 m oraz zakup MEGA Szachów.

Dwa projekty zostaną zrealizowane w okręgu nr 4 – Centrum Północ. Celem jednego z nich jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i strażaków Miasta Bukowno (28 900,00 złotych). Zadanie obejmuje zakup wyposażenia sali szkoleniowej przeznaczonej popularyzowaniu świadomości i umiejętności udzielania pierwszej pomocy wśród mieszkańców Bukowna. Zakupiony zostanie również sprzęt nagłaśniający i multimedialny przeznaczony do prowadzenia prelekcji na temat bezpieczeństwa, udzielania pierwszej pomocy oraz postępowania w sytuacjach kryzysowych , a także cyklicznych szkoleń.
Drugi projekt to „Strefa relaksu pod chmurką” (29 940,00 złotych). Jego autorzy zaplanowali przekształcenie w zieloną strefę odpoczynku wewnętrznego dziedzińca szkolnego. Zostaną tam ustawione ławki z betonowymi podstawami, betonowy stół do gry w piłkarzyki, stół betonowy z dwoma planszami do gry w szachy i chińczyka, betonowy stół do tenisa stołowego, ozdobne sześciany z betonu architektonicznego. Zielona część terenu zostanie obsadzona wieloletnimi roślinami ozdobnymi.

Wspólne dobro (15 97,00 złotych) – to zadanie z okręgu nr 5 – Wodąca. Chodzi o remont łazienek w MOK Bukowno Filia Wodąca i MBP Bukowno Filia Wodąca. Projekt obejmuje również zakup zestawów kolumnowych, co uatrakcyjni wszelkiego rodzaju uroczystości, oraz zakup książek i audiobooków do filii biblioteki.

W okręgu nr 6 – Stare Bukowno z Przymiarkami wygrał projekt „Impuls Życia Defibrylator AED dostępny 24 h” (13 000,00 złotych). Dzięki jego realizacji mieszkańcy zyskają całodobowy dostęp do zewnętrznego defibrylatora (umieszczonego na budynku remizy OSP Stare Bukowno) w stanach zagrożenia życia, a automatyczne alarmowanie (syrena oraz przesłanie SMS do strażaków-ratowników) pozwoli na szybkie wsparcie poszkodowanego przez osoby z przeszkoleniem z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Zaplanowano także cykliczne szkolenia dla mieszkańców.
Drugie realizowane zadanie to „Rewitalizacja boiska sportowego przy ul. E. Puza 10 poprzez ustawienie dwóch przenośnych wiat dla korzystających z boiska dla ogółu mieszkańców” (10 081,00 złotych). Z zakupionych w ramach projektu wiat będzie można korzystać przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych, co zwiększy dostępność boiska.

 

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze