bo bukowna 2020

Budżet Obywatelski 2020 Bukowna będzie wyglądać inaczej niż do tej pory. Zamiast zadań ogólnomiejskich wprowadzono możliwość zgłaszania „zielonych” projektów, a wyboru zadań mieszkańcy dokonają jeszcze jesienią tego roku.

Wnioski te dotyczyć będą mogły terenów zielonych, czyli propozycji nasadzeń zieleni w pasach drogowych; tworzenie skwerów, łąk kwietnych, rabat, ogrodów społecznych, parkletów; rewitalizacji nieużytków; koncepcji zagospodarowania dolin rzecznych i wąwozów; ochrony zieleni przed parkującymi samochodami.

– Od 2016 roku stosujemy w Bukownie budżet obywatelski jako formę partycypacji społecznej przy decydowaniu o kierunkach wydatków budżetu miasta. Mieszkańcy od samego początku z zadowoleniem przyjęli to narzędzie, bardzo aktywnie włączając się w realizację wszystkich czterech dotychczasowych edycji BO Bukowna. My też cały czas staraliśmy się obserwować, jakie zadania najczęściej pojawiają się wśród zgłaszanych propozycji, starając się dostosować nasze narzędzie do oczekiwań naszych mieszkańców. Obserwowaliśmy też z zaciekawieniem, jak budżety obywatelskie funkcjonują w innych samorządach. Po czterech latach funkcjonowania BO w Bukownie uznaliśmy, że przyszedł właśnie dobry czas na większe, być może nawet w niektórych aspektach radykalne zmiany, aby uczynić nasz BO jeszcze bardziej atrakcyjny dla wszystkich mieszkańców Bukowna – mówi sekretarz Miasta Bukowno Marcin Cockiewicz.

Co ważne, „zielone” zadania muszą zostać pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Bukownie. Proponowane w stosownej uchwale Rady Miejskiej kryteria oceny to: powstanie zupełnie nowych terenów zieleni, renowacja zdegradowanych terenów zieleni, stopień zagospodarowania przestrzeni zielenią, uszanowanie i ochrona zieleni istniejącej, zwiększenie bioróżnorodności, wprowadzenie gatunków rodzimych, a także walory ekologiczne, edukacyjne, estetyczne. Radni będą również zwracać uwagę m. in. na: nawiązanie do najbliższego otoczenia, harmonijne wpasowanie się w istniejącą przestrzeń, zgodność pomysłu z lokalizacją, wzbogacenie istniejącej zieleni w kompozycje wielowarstwowe, innowacyjność, niekonwencjonalny sposób wykorzystania do odpoczynku i rekreacji bądź dekoracji ulic zieleni przydrożnej, walory kompozycyjne czy funkcjonalność.

– Pierwszą z większych zmian wprowadzonych do edycji 2020 Budżetu Obywatelskiego Miasta Bukowno była rezygnacja z tzw. zadań ogólnomiejskich, a na ich miejsce wprowadzenie „Zielonego Budżetu”, czyli zadań dotyczących zagospodarowania terenów zielonych. W pierwszych edycjach naszego BO zwyciężały głównie projekty związane z brakami infrastrukturalnymi, takimi jak m.in. chodniki, boiska, place zabaw. Obecnie coraz częściej pojawiają się propozycje związane z rozwojem zieleni miejskiej. Ciągłe upiększanie miasta i tworzenie kolejnych zielonych enklaw pośród miejskiej infrastruktury, to obecnie chyba najbardziej oczekiwany przez mieszkańców kierunek wydatków budżetowych. Dzięki „Zielonemu Budżetowi” nasze Bukowno może stać się jeszcze bardziej zielonym miastem, przyciągać swą oryginalnością i różnorodną roślinnością, a zrealizowane w ten sposób projekty poprawią z pewnością estetykę naszego miasta i będą na co dzień służyć wszystkim mieszkańcom. Liczymy, że taka forma „Zielonego BO” przypadnie naszym mieszkańcom do gustu – mówi Marcin Cockiewicz.

Wzorem ubiegłych edycji, do budżetu obywatelskiego będzie można zgłaszać także zadania okręgowe.

Na realizację zadań BO 2020 planuje się przeznaczyć 250 tys. złotych. Z kwoty tej 100 tys. złotych przypadnie na „zielone” wnioski. 30 proc. pozostałej sumy zostanie podzielona po równo na każdy z sześciu okręgów, a 70 proc. dzieli się proporcjonalnie do liczby mieszkańców zameldowanych w poszczególnych okręgach na pobyt stały. 
Minimalna wartość zadania okręgowego to 2 tys. złotych, a maksymalna 30 tys. złotych. W przypadki „zielonych” propozycji kwoty te wyniosą odpowiednio 5 tys. złotych i 100 tys. złotych.

Zgodnie z nowymi zasadami, zadania okręgowe i „zielone” projekty będą mogli zgłaszać wszyscy mieszkańcy miasta, niezależnie od wieku. Każdy może zgłaszać po jednym zadaniu z obydwu kategorii. — Kolejną, dość radykalną zmianą w naszym budżecie obywatelskim jest umożliwienie uczestnictwa w tej formie konsultacji społecznych wszystkim – bez wyjątków – mieszkańcom Bukowna, niezależnie od wieku. Przyjmowane przez nas w formie prawa miejscowego rozwiązania chcemy kierować do całej samorządowej społeczności Bukowna, nie dyskryminując nikogo – również ze względu na wiek. Mamy też nadzieję, że otwarcie w ten sposób narzędzia BO na najmłodszych bukownian da impuls do większej aktywności obywatelskiej wśród młodzieży szkolnej, zwiększy ich świadomość swej roli w społeczeństwie lokalnym i zaowocuje nowymi i oryginalnymi propozycjami zadań – wyjaśnia sekretarz Marcin Cockiewicz.

Gdy tylko będzie znany harmonogram realizacji BO, poinformujemy o tym na naszych łamach. – Ostatnia z wprowadzanych obecnie zmian ma charakter techniczny i jest nią przeniesienie całego procesu wyboru zadań BO na okres „lato-jesień”. Przyjęta niedawno przez Radę Miejską uchwała w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Bukowno na 2020 rok wejdzie z życie w najbliższy piątek, 23 sierpnia. Po tym dniu Burmistrz Miasta niezwłocznie wyda odpowiednie zarządzenie zawierające kalendarz działań budżetu obywatelskiego i podział puli budżetu obywatelskiego na kwoty przeznaczone dla poszczególnych okręgów. Wrzesień br. będzie więc czasem na zgłaszanie propozycji zadań, natomiast głosowanie nad nimi odbędzie się w październiku. Wybrane do realizacji przez mieszkańców zadania zostaną umieszczone w projekcie budżetu miasta Bukowno na 2020 rok. Natomiast zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym rada gminy w toku prac nad projektem uchwały budżetowej nie może już usuwać lub zmieniać w stopniu istotnym zadań wybranych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. Na realizację wybranych projektów służby miejskie będą więc miały więcej czasu, niż w dotychczas przeprowadzanych edycjach BO – dodaje Marcin Cockiewicz.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze