Piłkarska wiosna (11)

Dłubnia Trzyciąż - Jangrot po roku nieobecności wraca w szeregi A-klasy. Zespół Karola Półtoraka awans zapewnił sobie dzięki niedzielnemu zwycięstwu w Smrokowie. Dużo gorsze nastroje panują w Osieku i Kluczach, gdzie zamiast sukcesów jest bicie na alarm. Spójnia już spadła do „okręgówki”, kurs na ligę niżej obiera obecnie także Przemsza, ale i gracze KS-u Olkusz nie mogą jeszcze czuć się zbyt pewnie.

Powiat stawia na edukację zawodową

Powiat olkuski przystąpi do realizacji wieloletniego projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” w zakresie Małopolskiej Chmury Edukacyjnej. Taką decyzję podjęli na ostatniej sesji radni Rady Powiatu w Olkuszu.

Zarys dziejów Jaroszowca do 1945 r.

Dzieje Jaroszowca nie są długie. Jeszcze w XIX wieku nie było tu żadnych domostw. Najbliżej mieszkał gajowy z Klucz noszący nazwisko Jarosz, który hodował owce. Jarosz od owiec - mówiono o nim, i stąd miała się wziąć nazwa powstałej później miejscowości. Na mapie Polski spotkać można jednak nazwy miejscowości, które nazywają się podobnie jak Jaroszowiec (np. Jaroszów), a które swą nazwę wywodzą od nazwy osobowej Jarosz, która jest pochodną imienia Jarogniew lub Jarosław.

Młodzież przeciwko przemocy [ZDJĘCIA]

„Nie daje mocy używanie przemocy” - pod takim hasłem w środę na olkuskim rynku odbył się happening, podsumowujący miesięczną akcję pod taką samą nazwą, propagującą zachowania związane z profilaktyką i przeciwdziałaniem przemocy w rodzinach i w szkole.