Gdzie można zaopatrzyć się w wodę? [AKTUALIZACJA]

W gminach, których dotyczy problem skażonej wody ustalono miejsca, gdzie mieszkańcy mogą się bezpłatnie zaopatrzyć w wodę zdatną do picia. O całej sytuacji samorządowe władze informowały mieszkańców m. in. przez sołtysów i megafony. Podajemy miejsca i szacunkowe godziny, w których będzie wydawana woda w Olkuszu, Kluczach, Bolesławiu i Bukownie. 

Zakaz picia wody i dłuższych kąpieli

Takiego poruszenia w Olkuszu i całej okolicy już dawno nie było. Poniedziałkowa informacja o niezdatnej do picia wody w wielu miejscowościach powiatu olkuskiego sprawiła, że w miejskim magistracie, Sanepidzie i Wodociągach rozdzwoniły się telefony, a w sklepach już zaczęło brakować wody butelkowanej.

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23), art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca z 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1412), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

Rada Miejska bez Przewodniczącego

Od minionego piątku w olkuskiej Radzie Miejskiej panuje bezkrólewie. Głosami większości radnych, ze stanowiska Przewodniczącej Rady została odwołana Małgorzata Bień. Jej miejsce miał zająć ktoś z dwójki Jan Kucharzyk – Wojciech Panek. Na wybór nowego Przewodniczącego trzeba będzie jednak poczekać do 12 lutego, bowiem po głosowaniu zakończonym remisem 10:10 padł wniosek o siedmiodniową przerwę w obradach, którą radni poparli jednogłośnie.